Kommunala strandskyddsbeslut

Du som arbetar på en kommun och fattar beslut om strandskydd ska skicka beslutet till Länsstyrelsen. Det gör du i vår e-tjänst.

Observera att du som vill överklaga ett kommunalt beslut om strandskydd inte ska använda den här e-tjänsten.

Skicka in beslutet

Följande bilagor ska finnas med:

  • ansökan
  • tomtplatsavgränsning
  • situationsplan
  • foto
  • utlåtande från tjänsteperson
  • eventuella övriga bilagor.

Ytterligare material att skicka in

Utöver det material som skickas med som bilaga vill vi även att du skickar in:

  • Ritning på det som ska byggas (exempelvis hus, brygga, komplementbyggnad
  • Översiktskarta

Tillsynsvägledning inom strandskydd

Du som arbetar med strandskyddsdispenser och strandskyddstillsyn på kommunen kan få stöd och råd av Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss