Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Vattenvårdsförbund

I Gävleborgs län finns tre vattenvårdsförbund. Genom förbunden kan kommuner och andra verksamhetsutövare samarbeta för att uppfylla miljöbalkens krav på egenkontroll. Detta kallas för samordnad recipientkontroll (SRK). Länsstyrelsen stödjer vattenvårdsförbunden, bland annat vid framtagande och revidering av kontrollprogrammen för SRK.

Mer information och kontaktuppgifter till vattenvårdsförbunden:

Vattenråd

I Gävleborgs län finns två vattenråd. Vattenråden bildades 2006/2007 som ett led i införandet av EU:s vattendirektiv och arbetet med vattenförvaltning. Samverkan är en central del inom vattenförvaltningen, och vattenråden spelar en viktig roll som lokala samverkanspartner.

Ett vattenråd kan ses som ett utvidgat vattenvårdsförbund. Det består inte bara av kommuner och verksamhetsutövare, utan involverar alla som berörs. Exempelvis kan ideella föreningar och branschorganisationer ingå. Ett vattenråd strävar efter att nå ett helhetsperspektiv på områdets vattentillgångar, både för grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Länsstyrelsen stödjer vattenråden, bland annat med information om vattenförvaltningsarbetet.

Mer information och kontaktuppgifter till vattenråden finner du nedan.

Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(kontaktuppgifter är samma som för Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund).

Gästriklands vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss