Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023-2030

Världen idag är sammanlänkad där ett skeende på ett ställe kan ge effekter på ett helt annat. Den samtid vi har att navigera i är komplex och med oändliga möjligheter och stora problem att lösa. Vi står inför många stora utmaningar samtidigt som exempelvis försämrat säkerhetspolitiskt läge, klimatförändringar som blir alltmer påtagliga, förlust av biologisk mångfald, ökande ojämlikhet och kostnadsökningar som betyder en osäker ekonomisk situation för många. För att nå en hållbar utveckling behöver alla dimensioner av hållbarhet vara med samtidigt.

Utmaningarna är här och nu! Vi måste agera för att lyckas med omställningen. Oron inför framtiden, vad klimatförändringarna och vad förlust av biologisk mångfald kan innebära ökar markant. Vi har alla ett ansvar att gå till handling. För det är när vi gör förbättringar som hoppet sprids. Det är när vi tillsammans löser utmaningar, det är då det föds hopp om en bättre framtid.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2023–2030 är en handlingsplan för att täppa till gapet mellan var vi är idag och där vi behöver vara för att nå Sveriges miljömål och generationsmålet. Åtgärdsprogrammet har arbetats fram i bred samverkan med många aktörer i länet, ett arbete som avslutats med en omfattande remiss. Utöver detta huvuddokument, finns i ett enskilt dokument bilagt, där varje åtgärd i åtgärdsprogrammet beskrivs mer utförligt. En remissammanställning finns också publicerad.

Vi behöver göra mer om vi ska nå en hållbar utveckling och nationella miljömål och Agenda 2030. Det krävs en omställning. Vi vet var målet är och vi kan tillsammans arbeta med lösningarna. Fördelarna är många med att agera nu! Det är ett stort arbete. Vi måste arbeta in hållbarhet i allt vi gör i ordinarie verksamhet. Alla är viktiga. Vi behöver alla ta vårt ansvar för att lyckas. Både som privatpersoner och i våra yrkesroller. Vårt mål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Ta del av samtliga dokument tillhörande Åtgärdssprogram för miljömålen i Gävleborgs län
2023-2030 - Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg:

Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 Länk till annan webbplats.

Bilaga - Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 Länk till annan webbplats.

Remissammanställning - Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 Länk till annan webbplats.

Aktörer som hittills skrivit under överenskommelsen

Bild på alla som skrev under överenskommerlerna för åtgärdsprogrammet för miljömålen 2024-2030.

Bild på samtliga aktörer som skrev under överenskommelserna för miljålen 2024-2030.

Fredagen den 22 mars 2024 samlades några av länets huvudaktörer på Gävle slott för att skriva under överenskommelser för det fortsatta arbetet med Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län. Genom att skriva under överenskommelserna åtar sig länets huvudaktörer att arbeta aktivt för att nå en hållbar utveckling i Gävleborgs län.

Överenskommelsen i sin helhet med de aktörer som skrivit under. Pdf, 472.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss