Hamra

Hamra nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg i Gävleborgs län. Nationalparken är 1383 hektar stor och består av skog, myr och vattendrag. Huvudentrén, Myrentrén och Svartåentrén är tillgängliga för personer med funktionshinder.

Hamra nationalpark är mest känd för sin skog. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. I gamla och döda träd lever många av urskogens djur och växter.

Nästan halva nationalparken är ett stort sammanhängande myrkomplex bestående av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Den stora och orörda myren är populär av både fåglar och vandrare. Svartån, som avvattnar myren, har aldrig använts för flottning, och därför ligger stenarna kvar huller om buller, vilket erbjuder bra förhållanden för fisk och små vattendjur.

Tillgänglighet i Hamra

Alla entréområdena med faciliteter är tillgängliga för personer med funktionshinder. Från parkeringen vid huvudentrén går en bred ramp drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön. Rundslingorna som utgår från varje entréplats är markerade med ledvisningskyltar och ledmarkeringar och det finns spång över de blötaste partierna.

Hamraleden är markerat med ledmarkeringar och det finns endast spång där den sammanfaller med rundslingorna. En passage över Svartån utan bro ska göras. Utsikttornet, vid Myrentrén, kommer du till via en två-plank spång. Trappan upp i tornet är brant och det finns räcken att hålla sig i. Det finns också tillgängliga torrtoaletter vid respektive entréer.

Föreskrifter

Var rädd om naturen. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Fullständiga föreskrifter om rätten att färdas och vistas i nationalparken finns under länken längst ner på sidan.

 • Du får plocka bär, blommor och matsvamp för eget behov.
 • Du får tälta två nätter på samma plats. Dock inte inom den ursprungliga nationalparken. Tältet ska alltid placeras så att det inte ses från entréplatserna eller vandringsslingorna.
 • Du får endast elda på iordningställda platser med medförd eller tillhandahållen ved.
 • Du får endast köra motordrivet fordon på allmän väg.
 • Du får inte skada eller ta levande eller döda växter, mossor, lavar och träd.
 • Håll din hund kopplad.
 • Du får endast fiska i Voxnan. Fiskekort krävs.

Går du utanför markerade vandringsleder måste du vara uppmärksam på att gungflyn finns på myrarna. Gungflyn är vegetation, som ligger som ett lock på en vattenyta så vattnet inte ses. Går du på gungflyn kan du gå rakt genom och hamna i vattnet.

Fullständiga föreskrifter för Hamra nationalpark Pdf, 514.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Fakta

Skyddsår: 1909, utvidgning 2011
Areal: 1 383 ha
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skogsmark, våtmark