Färnebofjärden

Vy från utsiktstornet i Skekarsbo, Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Tomas Ärlemo

Vy från utsiktstornet i Skekarsbo, Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Tomas Ärlemo

Ett unikt älvlandskap i en påfallande vacker del av Nedre Dalälven.
Sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar en mosaik av speciella miljöer. Här ligger "Limes Norrlandicus", den biologiska norrlandsgränsen, där det märkliga mötet mellan syd- och nordsvenska växt- och djurarter äger rum.

Färnebofjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind. Nationalparken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet. Oavsett om du besöker nationalparken för att vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt kan du räkna med naturupplevelser utöver det vanliga.

Tillgänglighet i Färnebofjärden

I Färnebofjärdens nationalpark finns det entréer, leder och faciliteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Naturum Färnebofjärden

Naturum Färnebofjärden är nationalparkens besökscentrum. Naturum ligger i det gamla stallet i Gysinge Bruk vid Dalälvens strand. Här finns en utställning som berättar om Färnebofjärdens flora och fauna och de miljöer man möter ute i nationalparken.
Här kan du titta, lyssna, lukta och känna. Det finns också en fördjupningsavdelning för
dig som vill veta mer samt tips på aktiviteter och besöksmål i nationalparken. Huset är tillgänglighetsanpassat med hiss till ovanvåningen och anpassad toalett.

Hitta hit

Färnebofjärdens nationalpark ligger i skärningspunkten mellan fyra län (Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län). Det finns flera vägar in i nationalparken. 

Från Gävle: Följ riksväg 56 söderut, till avfarten mot Gysinge och nationalparken. Där finns skyltar till naturum och huvudentrén i Sevedskvarnsområdet.

Från Uppsala: Följ väg 272 mot Gysinge, till
avfarten mot nationalparken.

Koordinater till huvudentrén (WGS84)
Lat: 60.2704 Lon: 16.9078

För mer information om hur du hittar hit, besök nationalparkens webbsida.

Färnebofjärdens nationalparks hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Nationalparksförvaltningen och naturum