Färnebofjärden

Vy från utsiktstornet i Skekarsbo, Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Tomas Ärlemo

Vy från utsiktstornet i Skekarsbo, Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Tomas Ärlemo

Ett unikt älvlandskap i en påfallande vacker del av Nedre Dalälven.
Sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar en mosaik av speciella miljöer. Här ligger "Limes Norrlandicus", den biologiska norrlandsgränsen, där det märkliga mötet mellan syd- och nordsvenska växt- och djurarter äger rum.

Färnebofjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind. Nationalparken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet. Oavsett om du besöker nationalparken för att vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt kan du räkna med naturupplevelser utöver det vanliga.

Tillgänglighet i Färnebofjärden

I Färnebofjärdens nationalpark finns det entréer, leder och faciliteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Naturum Färnebofjärden

Naturum Färnebofjärden är nationalparkens besökscentrum. Naturum ligger i det gamla stallet i Gysinge Bruk vid Dalälvens strand. Här finns en utställning som berättar om Färnebofjärdens flora och fauna och de miljöer man möter ute i nationalparken.
Här kan du titta, lyssna, lukta och känna. Det finns också en fördjupningsavdelning för
dig som vill veta mer samt tips på aktiviteter och besöksmål i nationalparken. Huset är tillgänglighetsanpassat med hiss till ovanvåningen och anpassad toalett.

Hitta hit

Färnebofjärdens nationalpark ligger i skärningspunkten mellan fyra län (Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län). Det finns flera vägar in i nationalparken. 

Från Gävle: Följ riksväg 56 söderut, till avfarten mot Gysinge och nationalparken. Där finns skyltar till naturum och huvudentrén i Sevedskvarnsområdet.

Från Uppsala: Följ väg 272 mot Gysinge, till
avfarten mot nationalparken.

Koordinater till huvudentrén (WGS84)
Lat: 60.2704 Lon: 16.9078

För mer information om hur du hittar hit, besök nationalparkens webbsida.

Färnebofjärdens nationalparks hemsida Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det finns några regler som du måste känna till och följa när du besöker Färnebofjärdens nationalpark:

 • Du får fiska om du har ett giltigt fiskekort.
 • Den 1 januari - 31 juli är det tillträdesförbud i vissa områden. Respektera 
  uppsatta skyltar.
 • Motortrafik, ridning och cykling är bara tillåten på bilvägar.
 • Du får bara tälta på anvisade platser.
 • Du får inte plocka, samla eller gräva upp växter. Men du får plocka bär och
  matsvamp för eget behov.
 • Du får inte göra upp eld någonstans utom i de iordningställda eldstäderna. Du får dock använda friluftskök och grill.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte köra motorbåt eller annan motordriven farkost i högre hastighet än 7 knop, utom i områden där 12 eller 20 knop gäller.
 • Du får inte åka vattenskidor eller liknande efter motorbåt.
 • Du får inte ta med en okopplad hund in i nationalparken.

  Mer information om föreskrifter finns på Färnebofjärdens nationalparks hemsida Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 10 464 hektar
Kommun: Sala, Heby, Avesta och Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Karaktär: Skogsmark, vattendrag, våtmark

Hitta hit

Hitta hit

Färnebofjärdens nationalpark ligger i skärningspunkten mellan fyra län (Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län). Det finns flera vägar in i nationalparken. 

För mer information om hur du hittar hit, besök nationalparkens webbsida eller kontakta naturum (tel 010 - 225 15 16, e-post
farnebofjarden@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Nationalparksförvaltningen och naturum

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss