Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Beställ naturinformation

Här har vi samlat alla foldrar och böcker som vi har tagit fram om våra skyddade områden.

Utflyktsguider - Gävleborgs län

I länet finns drygt 200 natur- och kulturreservat och två nationalparker. Vi har gjort ett urval bland dem och valt ut 31 guldkorn för utflykter. Utflyktsguiderna finns i broschyrstället vid Länsstyrelsens reception, turistbyråerna i länet, vissa naturreservat och biblioteken i länet. Du kan även ladda ner guiderna som en pdf-fil.

Hitta ut - Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Out and About - Nature and culture excursions in Gästrikland and Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foldrar naturreservat och nationalparker i länet

Beställ foldrar gratis genom att skicka ett mejl eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan. Du kan också ladda ned foldern i pdf-format.

Agön-Kråkön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blacksås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Axmar - svenska, engelska och tyska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ensjölokarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gröntjärn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gysinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Färnebofjärdens nationalpark - svenska. engelska och tyska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hamra nationalpark - svenska, engelska och tyska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hölick Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mellanljusnan - svenska, engelska och tyska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Testeboån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ålsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Böcker

För beställning av böcker kan du skicka ett mejl eller ringa till oss. Vid utskick av beställning av böcker får du information om betalningsuppgifter.

Ensjölokarna - jätteträdens skog

Författare: Anna Froster och Anders Delin
Antal sidor: 133
Tryckår: 2009
Pris: 100 kronor

Detta är en bok om Ensjölokarnas naturreservat, en rest av urskog, som ligger norr om Ljusdal i Gävleborgs län.  Boken beskriver områdets natur, kultur och historia på ett inspirerande sätt och målgruppen är den naturintresserade allmänheten.

Författarna och biologerna Anders Delin och Anna Froster har gjort ett gediget arbete och har lyckats att skriva om skogens skiftningar samtidigt som boken vidgar kunskaperna om områdets historia och naturvärden. Fotografen Marcus Elmerstad har lyckats med att fånga naturreservatets mystiska och orörda karaktär med kameran.
Boken innehåller dessutom detaljerade artlistor för växter, däggdjur, fåglar, insekter, svampar, lavar och mossor för den extra naturintresserade. Boken är i pocketformat för att lätt kunna tas med ut i naturen.

Köp en bok och låt dig inspireras till ett besök i Ensjölokarnas naturreservat!

Bondens flora - naturvårdsflora för jordbrukslandskapet 

(finns även i digital version via portalen Diva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
Författare: Jonas Lundin och Peter Ståhl
Antal sidor: 106
Tryckår: 1998
Pris: 20 kronor

Floran innehåller presentationer av 93 arter knutna till jordbruksmark, men också allmän kunskap om de olika naturmiljöerna, om odlingslandskapets utveckling genom tiderna, och om hur marken ska skötas för att arterna ska bevaras.

Dagfjärilar i Gävleborg och Dalarna

Författare: Siri Lundström och Göran Sjöberg
Antal sidor: 112
Tryckår: 2007
Pris: säljes endast på plats i naturum Färnebofjärden i Gysinge, 010-225 15 16 farnebofjarden@lansstyrelsen.se

Den lilla fälthandboken är allt du behöver för att börja skåda dagfjärilar. Den är rikt illustrerad och berättar även vad du kan göra för att gynna fjärilarna på din mark eller få dem att trivas i din trädgårdstäppa.

Fåglar vid Färnebofjärden

Författare: Stig Holmstedt
Antal sidor: 55
Tryckår: 2005
Pris: 20 kronor

Rapporten innehåller beskrivningar av naturtyper och fågelfauna i barr- och blandskogsområdena kring Färnebofjärden.

Under ytan i Färnebofjärden

Författare: Henrik C Andersson
Antal sidor: 74
Tryckår: 2004
Pris: 20 kronor

Boken berättar om fisken och fisket i Dalälven genom tiderna, hur älven och därmed fiskbestånden förändrats av olika anledningar. Även data från provfisket 1999 redovisas.

Värdefull natur i Gävleborg 

(finns även i digital version via portalen Diva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
Författare: Lars Bonde och Peter Ståhl
Antal sidor: 488
Tryckår: 1997
Pris: 50 kronor

Rapporten innehåller beskrivningar av länets natur. Sammanlagt 147 områden vilka visar upp värdefulla, ovanliga, hotade och/eller artrika naturmiljöer beskrivs, i syftet att underlätta samhällsplaneringen och informera allmänheten.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss