Skyfallsliknande regn i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Dalarnas regionala handlingsplan       

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Syftet med handlingsplanen är att med kunskap och underlag kunna beskriva Dalarnas natur och verka för ökad hänsyn så att sambanden i naturen ska fortsätta att fungera och stärkas.

Fastställelse av handlingsplanen Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för grön infrastruktur i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Exempel på beskrivningar av skogliga värdetrakter Pdf, 651.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Kartor över skogliga värdetrakter Pdf, 26.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Se mer i vår karttjänst om hur Dalarnas natur beskrivs geografiskt:

Webb-GIS Länk till annan webbplats.

Här samlar vi all mötesdokumentation som uppkommer i samband med möten med olika aktörer med temat grön infrastruktur.

Handlingsplan för Grön infrastruktur - mars

Inför remissen med handlingsplanen för grön infrastruktur, bjöd Länsstyrelsen ännu en gång in Naturvårdsrådet för synpunkter.

Minnesanteckningar och presentationer från mötet kan skickas på begäran.

Samverkan kring Grön infrastruktur - 17 maj

Den 17 maj bjöds hela Dalarnas naturvårdsråd in för att diskutera vidare om Grön infrastruktur. Det var knappt 40 personer från Länsstyrelsen, skogssektorn, ideella föreningar och Dalarnas kommuner som deltog i mötet denna dag. Program och minnesanteckningar från dagen kan skickas på begäran.

Kommunerna och grön infrastruktur - 17 mars

Minnesanteckningar och presentationer från mötet kan skickas på begäran.

Ideella föreningar och grön infrastruktur - 23 februari

Presentationer och minnesanteckningar kan skickas på begäran.

Möte om Grön infrastruktur - januari

Länsstyrelsen bjöd in rådet för att diskutera ett nytt regeringsuppdrag - om Grön Infrastruktur.

Minn​esanteckningar från mötet kan skickas på begäran.

Gåsbergets värdetrakt ligger i den nordligaste delen av Rättviks kommun. Områdets naturvärden har varit kända sedan 1980-talet. Utöver ett antal naturreservat har de markägande bolagen i området skyddat stora ytor bland annat ekoparken Ejheden. Gåsbergets värdetrakt fick stor uppmärksamhet i media under 2010-talet, eftersom ideell naturvård ville att ännu mer ytor skulle skyddas.

Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt

Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt startade hösten 2018. Projektets uppdrag var att se om det fanns behov av mer skydd, så kallade avsättningar i värdetrakten. Det var ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och Statens lantbruksuniversitet, SLU. Förutom att utreda behovet av mer avsättningar har syftet också varit att:

  • pröva nya metoder för att beskriva grön infrastruktur
  • utforska hur hänsynsfullt brukande kan stärka värdetraktens naturvärden
  • utforska hur myndigheter och bolag kan samverka i planering och praktiskt utförande av naturvårdsinsatser.

År 2022 avslutades projektet. Våren 2023 publicerar vi rapporten Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt, som visar projektets resultat.

Under hösten 2023 planerar projektets parter att ta fram en åtgärdsplan för värdetrakten, där åtgärder formuleras utifrån de slutsatser som drogs i projektet.

Rapport Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt

Rapport 2023:05 Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson för delprojektet

Jonas Bergstedt

E-post till Jonas Bergstedt

Ekosystemtjänster är ett namn för allt det som naturen gör för vår överlevnad. Människan är beroende av att naturen kan förse oss med rent vatten, ren luft, livsmedel, råvaror, naturupplevelser med mera.

Det är av yttersta vikt att vi planerar alla våra beslut som påverkar naturen så att sambanden i naturen fortsätter att fungera och ge oss välbefinnande. Vi behöver känna till hur naturen fungerar, veta vilka ekosystemtjänsterna är och ta hänsyn till dem.

På Länsstyrelsen har vi uppdrag som hänger samman med detta. När vi handlägger naturvårdsärenden i enlighet med lagstiftningen är det naturens funktioner vi har att bevaka, när vi arbetar med olika typer av områdesskydd är det för att ge fortsatta möjligheter för sambanden i naturen att fungera och åtgärder för hotade arter bidrar till mångfalden av arter i naturen som också det är en förutsättning för fortsatt leverans av ekosystemtjänster.

Länkarna till sidor med bra förklaringar till ekosystemtjänster

Naturvårdsverket beskriver uppdraget med ekosystemtjänster som de har fått av regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På Regeringskansliets sida finns pedagogiska affischer och korta informationstexter som förklarar begreppet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På WWF beskrivs ekosystemtjänster mer ur ett globalt perspektiv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Naturskyddsföreningen sida finns material som vänder sig till skolklasser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har ni några frågor kan ni naturligtvis även vända er till oss på Länsstyrelsen!

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss