Stöd till bostäder för äldre

Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Eller göra fastigheten lättare att bo i för äldre? Då kan du ansöka om stöd för det.

Ansök om stöd till bostäder för äldre personer

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd, men du ansöker hos Boverket.

Vem kan få stöd?

Exempelvis kan allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag och privata fastighetsägare få stöd för ny- eller ombyggnad av bostäder för äldre.

Bostadsrättsföreningar kan få stöd för anpassning.

Vad kan du få stöd för?

Om du ska bygga nya eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Stödet gäller särskilda boendeformer för äldre som avses i socialtjänstlagen. Du kan även få stöd för att bygga hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, till exempel trygghetsboenden.

Du kan också få stöd för anpassning av till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor. Anpassningarna ska hjälpa till att förbättra för äldre personer som vill bo kvar. Det stödet har ett tak på 200 000 kronor.

Viktiga tider att hålla

 • Ansökan om stöd ska lämnas in till Länsstyrelsen senast sex månader efter att byggnadsprojektet har påbörjats.
 • Byggnadsprojektet måste påbörjas inom ett år från den dag Länsstyrelsen fattar beslut om stöd.
 • Byggnadsprojektet måste färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen göra undantag från det kravet.
 • Ansökan om utbetalning ska vara hos till Länsstyrelsen senast sex månader efter byggprojektet är färdigställt.
 • Om projektet är klart innan du fått beslut om stöd gäller en annan tid. Din ansökan om utbetalning ska då ha kommit till Länsstyrelsen inom två månader från dagen för ditt beslut.

Projektet måste även uppfylla alla krav som finns i förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer och Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

Ansök om utbetalning

Hur du ska ansöka om utbetalning beror på hur du lämnat in din ansökan:

 • Om du har ansökt om stöd på pappersblankett har du fått en blankett för utbetalning när du fick ditt beslut från Länsstyrelsen.
 • Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst finns en länk i e-tjänsten till begäran om utbetalning.

Återbetala stöd

Du kan behöva betala tillbaka ditt stöd, till exempel om:

 • du har lämnat oriktiga uppgifter
 • stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
 • bostäderna inte används på rätt sätt
 • du inte följer alla villkoren för stödet.

Kontakt

Bostadsstödsärenden

Hit skickar du ärenden och allmänna frågor om bostadsstöd.

Telefon (växel) 010-225 01 20
Specifika ärenden:
Vid frågor som rör ett specifikt ärende kontaktar du din handläggare via växeln.

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss