Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

En församling i Svenska kyrkan är ansvarig (huvudman) för begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det egna förvaltningsområdet eller ett närliggande förvaltningsområde. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

  • ekonomi
  • begravningsseder
  • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Dalarnas län tar emot förslag på begravningsombud i Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län och Gävleborgs län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till dalarna@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Kontaktuppgifter förordnade begravningsombud


Avesta kommun
Åke Andersson
E-post hakeandersson@gmail.com, Tfn 076-050 07 92

Borlänge kommun
Mariann Nordlöf
E-post mariann.nordlof@borlange.se, Tfn 070-697 04 16

Falu kommun
Jan Fors
E-post janfors@live.se, Tfn 070-531 31 83

Gagnefs kommun
Ingegerd Lindfors
E-post lindangsvagen@gmail.com, Tfn 076-197 74 00

Hedemora kommun
Åke Andersson
E-post hakeandersson@gmail.com, Tfn 076-050 07 92

Leksands kommun
Per-Anders Hjelm
E-post pah.38@telia.com, Tfn 070-666 13 90

Ludvika kommun
Ingegerd Lindfors
E-post lindangsvagen@gmail.com, Tfn 076-197 74 00

Malung-Sälens kommun
Ingegerd Lindfors
E-post lindangsvagen@gmail.com, Tfn 076-197 74 00

Mora kommun
Jan Flodén
E-post ekonomikonsultjan@outlook.com, Tfn 070-606 81 88

Orsa kommun
Annette Wilhelmsson
E-post nettan.wilhelmsson@gmail.com, Tfn 0250-39621

Rättviks kommun
Per-Anders Hjelm
E-post pah.38@telia.com, Tfn 070-666 13 90

Smedjebackens kommun
Johan E Ericsson
E-post johan.e.ericsson@hitachienergy.com, Tfn 070-587 62 70

Säters kommun
Åke Andersson
E-post hakeandersson@gmail.com Tfn 076-050 07 92

Vansbro kommun
Jan Flodén 
E-post ekonomikonsultjan@outlook.com, Tfn 070-606 81 88

Älvdalens kommun
Kenneth Upphagen
E-post flora1965@hotmail.com, Tfn 073-949 39 80

Bollnäs kommun
Britt-Marie Rosenqvist
E-post Britt-Marie.rosenqvist@bollnas.se Tfn 070-394 54 72

Gävle kommun
Monica Andersson
E-post monickan@hotmail.com Tfn 070-559 26 33

Hofors kommun
Marie-Louise Dangardt
E-post majadangardt@gmail.com  Tfn 070-414 12 50

Hudikvalls kommun
Agneta Tingelöf
E-post agneta.tingelof@nordanstig.se Tfn 070-191 25 21

Ljusdals kommun
Agneta Tingelöf
E-post agneta.tingelof@nordanstig.se Tfn 070-191 25 21

Nordanstigs kommun
Agneta Tingelöf
E-post agneta.tingelof@nordanstig.se Tfn 070-191 25 21

Ockelbos kommun
Staffan Nordqvist
E-post staffan.nordqvist@hotmail.com Tfn 076-792 60 68

Ovanåkers kommun
Bertil Eriksson
E-post bertil.eriksson@ovanaker.se Tfn 070-344 12 78

Sandvikens kommun
Lars Holst
E-post lars.holst@sandviken.se Tfn 026-25 59 56, 070-533 55 89

Söderhamns kommun
Bengt Hedman
E-post bengt@hedmans.one Tfn 070-670 79 61


Arvika kommun
Sten Fransson
E-post sten.fransson@telia.com Tfn 070-320 39 62

Eda kommun
Tommy Glader
E-post tommyglader@gmail.com Tfn 070-604 11 97

Filipstads kommun
Kerstin Svensson
E-post kerstin.svensson@filipstad.se Tfn 070-221 14 14

Forshaga kommun
Gunilla Björk
E-post gunilla.bjork.forshaga@gmail.com Tfn 070-547 21 14

Grums kommun
Kjell-Gunnar Gustafsson
E-post k-g.g@telia.com Tfn 070-581 05 39

Hagfors kommun
Christina Axelsson
E-post ch-th@hotmail.com Tfn 070-233 22 94

Hammarö kommun
Arne Söderberg
E-post arne.soderberg@carlstadkonstantik.se Tfn 070-627 53 59

Karlstads kommun
Henrik Lindblom
E-post henrik.lindblom@karlstad.se Tfn 070-543 71 63

Kils kommun
Anders Eriksson
E-post myeria@icloud.com Tfn 070-384 76 53

Kristinehamns kommun
Bo Wennström
E-post bo@skeppsakademin.se Tfn 0550-104 37 (dagtid), 070-293 42 60

Munkfors kommun
Gunilla Björk
E-post gunilla.bjork.forshaga@gmail.com Tfn 070-547 21 14

Storfors kommun
Lennart Johansson
E-post lennart.johansson@storfors.se Tfn 0550-651 18

Sunne kommun
Olle Edgren
E-post olle.edgren@hotmail.com Tfn 070-537 42 00, 0565-126 26 (bostad)

Säffle kommun
Gösta Persson
E-post 053317439@telia.com Tfn 0533-174 39, 070-680 04 09

Torsby kommun
Henrik Lindblom
E-post henrik.lindblom@karlstad.se Tfn 070-543 71 63

Årjängs kommun
Tor-Björn Westby
E-post tbwestby@gmail.com Tfn 073-025 95 68


Askersunds kommun
Solveig Samuelsson
E-post solveig.samuelsson@askersund.se
Tfn 0583-71 16 42, 070-533 71 36

Degerfors kommun
Iréne Tåkvist
E-post takvist19@gmail.com Tfn 076-849 08 19

Hallsbergs kommun
Maria Slåtterman
E-post maria.slatterman@hotmail.com Tfn 070-580 49 20

Hällefors kommun
Christer Nord
E-post christer.nordh@hotmail.com Tfn 0591-641 75 (arb.), 070-608 13 16

Karlskoga kommun
Iréne Tåkvist
E-post takvist19@gmail.com Tfn 076-849 08 19

Kumla kommun
Göran Andersson
E-post btgandersson@outlook.com Tfn 070-622 58 45

Laxå kommun
Ingemar Schön
E-post i.schon@telia.com Tfn 070-580 06 37

Lekebergs kommun
Anne-Lie Edlund
E-post annelie.edlund@svenskakyrkan.se Tfn 019-611 28 68

Lindesbergs kommun
Begravningsombud ska förordnas.

Ljusnarsbergs kommun
Ulla Diedrichsen
E-post diulla@yahoo.se, Tfn 070-577 82 21

Nora kommun
Johan Holm
E-post begravningsombudnora@telia.com Tfn 076-765 69 96

Örebro kommun
Anne-Lie Edlund
E-post annelie.edlund@svenskakyrkan.se Tfn 019-611 28 68


Kontakt