Regler & Villkor för Länsstyrelsens Dalarnas uthyrningsstugor

Betalningsvillkor

 • Vid bokning betalas 100% av hela beloppet.

Förfogande av rummet

 • Stuggästerna får inte släppa in utomstående personer i stugan. Nyckel får inte överlåtas till andra än dem som tillhör sällskapet.
 • Bokad stuga eller sängplats får ej vidareupplåtas/hyras ut till tredje part.
 • Gästerna ska checka ut från stugan senast kl. 11:00 på avresedagen, och ankommande gäster får checka in från kl. 15:00 på ankomstdagen.
 • Säljaren är inte ansvarig för föremål som lämnas i stugan.
 • Gästerna ska alltid kontrollera att dörrarna går i lås när de lämnar stugan.
 • I priset ingår ej sänglinne eller handdukar.

Åldersgränser

 • Kontaktpersonen ska vara myndig.
 • Minderåriga får övernatta i stugan under förutsättning att det bor åtminstone en myndig person i samma rum.

Ordningsregler

 • Stuggästerna ska följa ordningsregler under sin vistelse. Ordningsreglerna finns att läsa på informationstavla i stugan.
 • Stuggäster får inte uppträda så att de stör andra gäster eller boende i närheten av stugan. Om gäster uppträder störande eller på annat sätt försummar sina skyldigheter enligt detta avtal, kan de avvisas från stugan. Om någon av gästerna i stugan måste avvisas på grund av störande beteende eller försummelse av sina skyldigheter enligt detta avtal, har kontaktpersonen inte rätt till återbetalning eller andra ersättningar.
 • Rökning i stugan är absolut förbjudet. Personer som orsakar larm på grund av rökning är ansvariga för alla larm-, service- och städkostnader som rökningen medför.

Hyresgästens ansvar

 • Person som bor i stugan är helt och hållet ansvarig för alla skador som hen orsakat och för de kostnader som orsakas säljaren eller tredje part eller som är en följd av handlingar i strid med avtalet. Om det inte går att fastställa identiteten på den gäst som orsakat skadan eller kostnaden, eller om det inte går att få ersättning för skador eller kostnader av denna gäst, faktureras skadorna och kostnaderna kontaktpersonen.
 • Om det är problem att ta stugan i besittning eller om gästen upptäcker fel eller brister i säljarens tjänst, stugans inredning och skick, ska gästen genast när felet upptäcks meddela säljaren, så säljaren har möjlighet att rätta till felet. Anmälan görs genom att skicka e-post till stugor.dalarna@lansstyrelsen.se, eller ringa 070 784 25 25. Säljaren är inte skyldig att gottgöra kontaktpersonen för fel eller brister som inte har meddelats på vederbörligt sätt och under vistelsen.

Säljarens ansvar

 • Om säljaren inte kan erbjuda bokad logi, har kontaktpersonen rätt att få tillbaka betalningen. Säljaren ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar till kontaktpersonen för bokningen. Rätt till ändringar förbehålls.

Städning av stugan

 • Kunden ska själv städa stugan vid utcheckning. Avgift vid utebliven städning är 500 kronor/stuga.

Avbokningsvillkor och ändring

 • Avbeställer kontaktpersonen bostaden senare än 7 dagar före avtalad tillträdesdag debiteras hela hyresavgiften.
 • Avbokningar och ändringar ska göras via bokningsbekräftelsen. Klicka på Se din bokning online.
 • Ingår avbeställningsskydd (250:-/bokning) och avbeställer kontaktpersonen före tillträdesdagen på grund av efter att beställningen inträffas, av legitimerad läkare styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar gästen/beställaren själv eller maka/make, barn, förälder, syskon eller person med vilken gästen sammanbor, återbetalas hela hyresbeloppet med avdrag endast för fastställd expeditionsavgift och avbeställningsskydd. Intyg om inträffad avbeställning/orsak enligt ovan, ska vara säljaren tillhanda senast 14 dagar efter gjord avbeställning.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss