Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Predikstolen

Predikstolen bjuder på en storslagen utsikt över det omgivande landskapet. Klippan reser sig 400 meter över havet och du kan se långt. Det solbelysta läget gör att många så kallade ”sydbergsväxter” trivs här. Tillsammans med det intilliggande reservatet Tansvägga är det här ett fint område att vandra i och klättra.

Många besökare har de senaste åren hittat fram till Predikstolen. Här finns en markerad led som binder ihop Predikstolen med det intilliggande naturreservatet Tansvägga.

På toppen finns en rastplats med vindskydd och grillplats. Hit kommer du på en markerad led från parkeringen upp till toppen som är cirka 600 meter lång och ganska krävande.

För närvarande är det slut i vedförrådet på toppen, så ta med egen ved om du ska grilla!

Mer om Tansvägga

Klättring

Predikstolen är en populär plats för klättrare. Flera klätterleder finns längs bergsväggarna. Var försiktig när du står vid branten så att du inte råkar sparka ned föremål nedför stupet. Det är direkt livsfarligt för klättrarna!

Märkligt berg med märkliga arter

Predikstolens massiva bergsbranterna lagrar solens värme över natten. Lokalklimatet vid berget är därför mildare än i omgivningen och gynnsamt för en rad värmekrävande växter, mossor och lavar. Sådana berg kallas för "sydväxtberg". Våckelberget, Hykjeberg, Bispbergs klack, Tansvägga och Tvärstupet är andra sydväxtberg i Dalarna.

Just här finns värmegynnade arter som bergglim, träjon och blågröe. På högstubbar och lågor har arter som till exempel liten blekspik, aspgelélav och ullticka noterats. I vegetationen syns blåbär, husmossa och liljekonvalj.

Bergsbranten i Predikstolens ger flera fågelarter att hitta lämpliga bon i klippväggar, på avsatser och i närliggande grova träd. Korp häckar regelbundet i reservatet.

Död ved ger liv åt andra

Uppe på berget växer en mager tallskog på hällmarker. Närmast nedanför bergsbranten, i öster, växer en bördig blandbarrskog. Här finns en lavflora som gynnas av den äldre fuktiga skogen. Döda, liggande träd, så kallade lågor av alla trädslag finns det mycket av.

Det finns också en del grova högstubbar av tall. Här och var finns det många lövträd. Vegetationen visar spår från förr efter skogsbete.

Vy över ett skogslandskap i soligt sommarväder

Foto: Fredrik Enoksson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
 • cykla annat än på markerad led,
 • elda utöver på av Länsstyrelsen iordningställda platser,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller skada block och berg t.ex. genom att mejsla, borra och hacka, med följande undantag: borrning för utbyte av fasta förankringar eller uppsättning av ankare till klättring får utföras i enlighet med bilaga 3,
 • klättra i bergsbranter, med följande undantag: klättring längs befintliga klätterleder utpekade i Dalarnas Klätterklubbs klätterförare i enlighet med bilaga 3 och 4 är tillåtet,
 • klättra i boträd eller medvetet störa djur i fågelbo, lya eller gryt
 • starta eller landa drönare, där undantag medges för tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska omgående anmälas till Länsstyrelsen.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 34 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Åk via Nyhammar. Följ skogsvägen bredvid badplatsen Havstjärn. Fortsätt mot Brynberget i cirka 10 km och följ sedan skyltarna mot Predikstolen.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss