Norra Mora Vildmark

I Norra Mora vildmark finns stora vidder, opåverkade myrmarker och urskogsliknande vackra gammelskogar. Området ger möjlighet till vildmarksupplevelser utöver det vanliga.

Vägbeskrivning

Norra Mora vildmark ligger drygt 5 mil norr om Mora. Åk riksväg 70 norrut och sväng av till höger vid Rot på Klittenvägen. Cirka 3 mil norr om Rot efter väg 1029 till Lillhärdal kommer du fram till reservatsgränsen.

Parkeringar

Det finns en liten parkeringsplats 4 km norr om Kölkojan, strax norr om vägen som går in till masten. Kartlänk under "Hitta hit". Här finns en vägskylt som det står "692 möh" på. Denna parkering plogas även under vintern.

Om du vid Kräckelbäcken svänger av på vägen som leder österut finns det efter 4 km två parkeringar. Även dessa plogas vintertid. En sommarled leder härifrån in i området.

Vandringsförslag

Om du sommartid vill ta vandringsleden som går till Skuråsen parkerar du på angiven plats ovan. Vid skylten börjar leden som är 11 km enkel väg. Den passerar ett vindskydd och går både genom Norra Mora vildmark och Våmhuskölens naturreservat.

Fågel på myr och i skog

Fågellivet i området har representanter från både myr och skog. Här finns dels myrmarkernas fåglar: gulärla, gluttsnäppa och småspov och dels gammelskogens arter: lavskrika, tallbit och kungsörn. Växtligheten är sparsmakad i och med de karga förhållandena, men den sällsynta varglaven pryder många torrakor på myrarna.

Gammal mötesplats

Det kan man inte tro idag, men här var förr full aktivitet. Trakten har använts för myrslåtter, utvinning av myrmalm, fäbodbruk och jakt. Av särskilt intresse är att den forna vintermarknadsplatsen Jämtmot av allt att döma låg inom området. Här möttes jämtar, dalkarlar och norrmän för handelsutbyte. I gränsmötet mot Härjedalen och Älvdalen ligger den mytomspunna Korskälla som påstås ligga längs den forna pilgrimsleden mot Nidaros.

Skydd och nyttjande av naturen

Skyddet av området innebär att skogen kommer få åldras utan ingrepp. Den är idag av varierande ålder, men till stora delar orörd av modernt skogsbruk. Jakten i området är mycket uppskattad och påverkas inte av reservatsbildningen. Skotertrafiken kommer vara begränsad till den led Orsa-Lillhärdal som passerar.

Särskilt glädjande är att naturreservatet har kommit till stånd i en gott och konstruktivt samarbete mellan myndigheter och markägare. Ett bra exempel på hur man genom dialog kan komma fram till en för bägge parter bra avvägning mellan skydd och nyttjande.

Kanske är Norra Mora Vildmark det naturreservat i landet som berör flest markägare. En stor del av fastighetsägarna i Mora och Våmhus socknar är nämligen berörda genom de gemensamhetsskogar som ingår i reservatet. Gemensamhetsskogarna är även fortsättningsvis kvar som markägare.

Många reservat tillsammans bildar stor vildmark

Norra Mora Vildmark ingår i ett stort sammanhängande kluster av naturreservat i norra Mora kommun. De angränsande reservaten är Stopån, Våmhuskölen och Anjosvarden - tillsammans drygt 20 000 hektar!

Här finns många fina skoter- och vandringsleder, men observera att ingen av kojorna i Norra Mora Vildmark är öppen för allmänheten.

Foto i bildspelet: Henny Sahlin och Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarna.

Flygbild över skogar och myrar en solig höstdag.

I horisonten syns en mast. Den ligger inne i det intilliggande reservatet Våmhuskölen. Till höger i bild syns Brändfljoten som ligger i Norra Mora vildmarks sydöstra del. Foto: Per Ax, Mora kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter på markerade leder då marken är väl snötäckt, samt undantag för boende i Kräckelbäcken och Ulvsjön som kan färdas till och från befintlig skoterled.
  • skada växande eller döda träd, med undantag av insamlande av grenar på marken för att göra upp eld.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 14000 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss