Morkullberget

Skog med ett träd märkt med naturreservatgränsen

Detta är en av områdena som ingår i överenskommelsen som 2008 slöts mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Det gjordes för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker.

Morkullberget ligger i nära anslutning till naturreservatet Älgsjöberget. Områdets naturvärden är i sig begränsade, men jämfört med omgivningarna framstår ändå området som mer värdefullt än skogen i övrigt. Tillsammans med Älgsjöberget utgör det också en viktig enhet i bevarandet av mer värdefull skog och bevarandet av Morkullberget stärker värdena i Älgsjöberget.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 7 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen