Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hartjärnsberget

Vy över milsvida skogar, där ett berg sticker upp från omgivningen

Foto: Henny Sahlin, Länsstyrelsen Dalarna

Branter med fin utsikt och skogar med sällsynta arter är vad man finner i detta reservat.

Små och stora träd om vartannat

I detta reservat finns områden som mest består av gran. I denna del av skogen pågår en viktig process och som kallas luckdynamik. Det innebär att när en stor gran trillar, kan flera småplantor av andra trädslag få en chans att växa upp i luckan efter den. I dessa delområden finns det därför både äldre och yngre lövträd insprängda. I andra delområden är det en mer enhetlig ålder på granbeståndet.

Brandljud är spår efter bränder

Det finns även partier med mer öppen skog med både gran och tall. Där syns även resterna av tidigare bränder främst i form av brandspår på gamla torra träd. Det finns även inslag av områden med bara tall.

Branter med vida vyer

Det finns flera släta branter i delar av bergsområdet. I övrigt utgörs branterna av mer blockig mark. I branten är det främst gran som växer, men växtligheten varierar dock. Ovanför branten ligger en utsiktspunkt med vidsträckta vyer. Där växer en mer varierad skog med både gran och tall. Där finns också en mindre bäck och en tjärn. Nedanför branten och i sluttningen finns lövrika delområden där näringsrikt vatten sipprar fram och skapar en frodig vegetation med bland annat tibast, trolldruva och träjon.

Sällsynta djur och växter finns här

I området har flertalet rödlistade arter funnits. Det är typiska naturskogsarter som lunglav ( Lobaria pulmonaria), rosenticka (Fomitopsis rosea), ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) och rynkskinn (Phlebia centrifuga).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • köra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag av att framföra skoter på av Länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt
  • cykla eller rida

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 153 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss