Töfsingdalen

Töfsingdalens nationalpark: Foto: Marcus Elemerstad

Töfsingdalens nationalpark: Foto: Marcus Elemerstad

Töfsingdalens nationalpark är en av Sveriges mest otillgängliga. Här breder stora hav av storblockiga stenar ut sig och det finns inga leder. Men det finns urgamla tall- och granskogar, stillhet och vildmark.

Stort, orört och vilt. Långt bort från vägar, människor och civilisation ligger Töfsingdalens nationalpark. Det här är silverfurornas och stillhetens land. Från Hovdens topp kan du blicka ut över urgamla tallar i ett väldigt blockhav.

Det här är en av de första nationalparker som bildades i Sverige. Urvalet sägs ha skett snabbt. På 1920-talet stod tjänstemän från det som skulle bli Naturvårdsverket, på toppen av Storvätteshogna och blickade ut över Töfsingdalen. Därifrån måttade de ut den blivande nationalparksgränsen direkt på en karta.

Och man kan förstå att de inte vandrade runt och undersökte området mer noggrant. Här är det nämligen inte så lätt att ta sig fram. Nästan hela Töfsingdalen består av ett hav av stenblock. Den här typen av terräng kallar geologerna för dödisområde. Här har inlandsisen legat stilla och brutit loss alla stenarna från berget och sedan lämnat dem huller om buller på marken då den smälte. En del block är flera meter höga, andra är som större stenar.

Vanligast är att komma in i parken från sjön Hävlingen och bron över Storån vid Särsjön. Vid Hävlingen finns en fiskecamp och en informationstavla om parken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I nationalparken får du inte:

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • störa djur och fåglar
  • plocka växter, bryta kvistar eller skada levande eller döda träd
  • jaga eller fiska
  • ta med okopplad hund
  • köra med motorfordon
  • elda inom 600 meter från Töfsingen eller från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms till Hävlingen
  • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning inom 600 meter från Töfsingen eller från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms till Hävlingen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1930
Storlek: 1590 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss