Kusmyran

En informationstavla i skogen.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I den här granskogen kan du hitta den ovanliga arten större flatbagge.

Skogen här domineras av gran, men vid ett mindre kärr växer det tall, björk och klibbal. Här finns ett strot antal döda och döende, stående och ikullfallna träd, där kan man finna sällsynta insektsarter och andra markdjur. Den stora skalbaggen större flatbagge, Peltis grossa, har hittats här.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, svampar och lavar,
  • elda,
  • fånga eller insamla djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1992
Storlek: 5 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen