Område vid Jugan

En slingrande grusväg på en smal ås mellan två sjöar. Tallar vid sidan om vägen.

Foto: Hannah Brandin, Länsstyrelsen Dalarna.

Reservatet är en ås i sjön Jugan. Åsen är ungefär åtta meter hög. En liten fin badplats finns som bildades av isälven för ca 10 000 år sen.

Området utgör södra delen av rullstensåsen Jugenåsen som börjar nordost om Gruvans fäbodar och fortsätter som smal bank över sjön Jugans västra del. Den kan sedan följas i nordvästlig riktning upp mot Stickosäls fäbodar.

I sjön Jugan är åsen svagt välvd men nordväst om sjön blir formen skarpt getryggig och krönet når här 17 m över intilliggande myrmark. Materialet i åsen är grovt och stenigt. Närmast ytan förekommer ett lager av mo och i omgivningarna finns avlagringar av finkornig sand. Detta tyder på att åsen för ca 9000 år sedan avsattes i en isdämd sjö.

Serviceinformation

  • Bad/badplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 1961
Storlek: 29 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen