Hartjärn

Informationstavlan i Hartjärns naturreservat

Reservatet ger en urskogskänsla med grovstammiga gamla tallar och underväxt av gran. I området finns också döda och omkullfallna träd. Detta gynnar hotade och sällsynta arter som är beroende av död ved.

Intressant fotoserie från reservatet

Fotografen Bengt Erkers i Björbo har fotoserier från Hartjärnsreservatet från i stort sett fasta fotopunkter från 1976, 1986, 1996 och 2006. Där kan man särskilt på några av bilderna få en inblick i dynamiken i en naturskog. Bengt tänker fortsätta fotografera, men nu med 5 års intervall. I rastkojan vid reservatet ligger en pärm med alla fotona så en besökare kan ta med pärmen in i reservatet och jämföra vid de enkla stolpar som Bengt satt upp vid fotopunkterna.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • medföra lös hund,
  • elda,
  • köra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • ta frö och att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta,
  • anordna orienteringskontroll,
  • rida

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 1967/1982
Storlek: 3,4 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen