Krokfljot

Naturreservatet består av en blandning mellan skog och myrar. Här finns ett stort antal riktigt gamla myrtallar.

På de mer torra kullarna inom området finns en intressant gammeltallskog. Här syns många spår efter tidigare skogsbränder. Gränsen mellan denna tallskog är ofta mycket skarp i kontrast till sumptallskogen i områdets blötare delar. Dessa kullars tallskog ser ut som en klassisk urskog med liggande och stående döda träd och gamla krokiga tallar. Även utanför avgränsningen finns rester av tallurskog. Myrmarkerna är tyvärr starkt påverkade av tidigare dikningar.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 430 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen