Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Gör din anmälan genom att:

 1. Fylla i blanketten:
  Ansökan om tillstånd att använda metallsökare (PDF) Pdf, 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriva under och skicka blanketten till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona
 3. Betala in ansökningsavgiftentill länsstyrelsens bankgiro 5051-4686 och ange:

  För- och efternamn
  ”Metallsökare”

  Ansökningen handläggs när avgiften är betald.

Tillsammans med din ansökan behöver du också skicka in en översiktskarta över området och en fastighetskarta (eller likvärdig detaljkarta med angiven skala). Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x870 kronor). Tillståndet är individuellt, står det flera sökande skall varje enskild person betala in avgiften.

Markägarens tillstånd för markingrepp behövs innan ärendet kan påbörjas av Länsstyrelsen. Området måste vara väl avgränsat och får inte vara för stort. Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa, minska området eller avslå ansökan.

Du kan exempelvis få tillstånd för att använda metallsökare:

 • Om sökandet ingår i vetenskaplig forskning
 • Leta efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar eller nycklar
 • Hobbysökning på badplatser
 • Lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)
 • Leta efter metallskrot eller taggtråd i beteshagar, höbalar med mera

Om du skulle hitta några föremål påminner länsstyrelsen om lagen (1938:121) om hittegods, vilken bland annat reglerar upphittarens skyldigheter och rättigheter i samband med upphittade föremål. Du måste även lämna in en redogörelse till länsstyrelsen om vilka föremål du hittat och var de påträffades.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss