Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Blekinges mat- och livsmedelsstrategi

Sedan 2018 finns det för första gången en regional mat- och livsmedelsstrategi som tar fasta på utvecklingen av livsmedelsnäringen på ett hållbart sätt.

Syftet med en regional mat och livsmedelsstrategi är att stärka utvecklingen för företagen inom livsmedelsnäringen i Blekinge. Livsmedelsnäringen ska utvecklas i samklang med principer om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi ska hushålla med resurser och säkerställa att även de kommande generationerna har tillgång till hållbar livsmedelsproduktion och en bra miljö med utgångspunkt i agenda 2030.

Strategin ska vidare bidra till ökad kunskap om Blekinges livsmedelsproduktion, samt till att mer livsmedel ska förädlas i Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge är ägare till mat- och livsmedelsstrategin men den är framtagen i samarbete med LRF Sydost och Region Blekinge.

Länsstyrelsen har sedan framtagandet drivit ett samarbetsprojekt med LRF Sydost och Region Blekinge. Syftet med samarbetet är att utveckla livsmedelsnäringen i Blekinge län genom implementering av Blekinges regionala Mat & livsmedelsstrategi. Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan med konkreta projektförslag kopplade till varje mål i den regionala strategin.

Projekt inom livsmedelsstrategin

Ett flertal projekt kopplade till strategin har varit igång i länet. Kanske att du besökte någon gårdsbutik under gårdsbutiksturnén? Eller att du lyssnat till någon av de inspirationsföreläsingar vi erbjudit kring Hållbar Odling?

Smaken av Blekinge - Terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region

Länsstyrelsen har i ett samarbetsprojekt med LRF sydost tagit fram en terroiratlas för Blekinge län. En terroiratlas är en beskrivning av en regions kulinariska historia. Vad producerade, åt och drack man förr i länet? Vilka förutsättningar finns i länet som har lett till olika traditioner och produkter? Syftet är att lägga en grund för möjligheten att bygga upp regionala varumärken som bygger på Blekinge läns unika förutsättningar.

Smaken av Blekinge – en terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region Länk till annan webbplats.

Fortsatt implementering av Blekinges mat- och livsmedelsstrategi 2022-2024

Ett projekt för hållbar samverkan mellan regionala aktörer, Blekinges landsbygdsföretag och livsmedelsnäring. De regionala insatserna ska bidra till att nå målen i både den nationella och den regionala livsmedelsstrategin.

I detta projekt jobbar vi med att öka intresset för lokala produkter, ge konsumenter bättre förutsättningar att göra informerade och medvetna val och lyfta länets livsmedelsproducenter.

Eu-flagga

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss