Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för livsmedelskontroll i Sverige. Länsstyrelsen gör kontroller i primärproduktionen.

Du som producerar, transporterar eller säljer livsmedel ansvarar för att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna kontrollerar regelbundet livsmedelsföretagare och livsmedel för att människor ska få säkra livsmedel med rätt information som är lätt att förstå. Vi kontrollerar att du som producerar livsmedel följer lagstiftningen, att du är medveten om eventuella faror som kan finnas och att du har goda rutiner för att producera säker mat som är rätt märkt.

Länsstyrelsens kontroll inom primärproduktionen

Du som producerar livsmedel ansvarar för att de är säkra och rätt märkta. Länsstyrelsen kontrollerar primärproduktionen av livsmedel.

Primärproduktionen är den första länken i livsmedelskedjan. Det är till exempel hållande av livsmedelsproducerande djur för kött- mjölk- eller äggproduktion, odling av olika vegetabilier och spannmål men även jakt, fiske, biodling och insamling av vilda bär och svampar.

Primärproducenter ska registrera sig och sin verksamhet hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens kontroll är riskbaserad. Det innebär att kontrollen planeras och prioriteras dit den gör störst nytta. Företagare som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer eller är ansluten till certifieringssystem kan få lägre prioritet i kontrollen.

Planerad kontroll inom primärproduktionen är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av att lagstiftning inte har följts kommer Länsstyrelsen däremot att ta betalt.

Länsstyrelsen ger stöd och information

Vi hjälper dig som livsmedelsföretagare med att få stöd och information, du kan även fråga oss om kontroll, lagar och krav.

Länsstyrelsens roll i den kommunala livsmedelskontrollen

Länsstyrelsen deltar i arbetet med att samordna och revidera kommunernas livsmedelskontroll. Samordning kan till exempel ske genom att arrangera möten, utbildningar eller olika projekt med livsmedelsinspektörerna inom länet.

Revisioner görs i hela livsmedelskedjan, för att ständigt utveckla och förbättra livsmedelskontrollen. Vid en revision bedömer länsstyrelsen om den kommunala livsmedelskontrollen uppfyller kraven i lagstiftningen. Områden som granskas är bland annat planering, uppföljning och mål för kontrollen. Vid revisionerna kan också olika goda exempel inom kontrollarbetet spridas mellan kommuner.

Revisionsresultaten meddelas till Livsmedelsverket, som sammanställer en årlig nationell rapport.

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP), Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsveterinär

E-post till lansveterinar.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss