Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ta jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker vanligen genom skogsplantering, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare/markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmäl minst 8 månader i förväg

Anmälan ska ske minst 8 månader i förväg och det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Det gäller också om man väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning. Anledningen till detta är att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur- och/eller kulturvärden kan skadas.

Länsstyrelsen vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns.

Länsstyrelsen kan i sitt beslut ange vissa villkor som ska gälla. Exempelvis kan det handla om val av trädslag eller om att helt förbjuda plantering.

Så ansöker du

  1. Skriv ut och fyll i blanketten
    Anmälan att ta jordbruksmark ur produktion Pdf, 94 kB.
  2. Skicka din ansökan till:

    Länsstyrelsen Blekinge
    371 86 Karlskrona

När behöver du inte anmäla?

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Om anmälningsplikten kan man läsa i miljöbalken (12 kap. 9 §) och jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning, behöver anmälan ej göras.

Jordbruksstödet

Observera att anmälan inte är direkt kopplad till jordbruksstödet. Du måste även aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Det gör du hos Länsstyrelsens Landsbygdsenhet.

Energiskogs- och julgransodling

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på åkermark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön, ska ändå alltid samråd ske med Länsstyrelsens miljövårdsenhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Samråd för energiskogs- och julgransodling

Om åtgärden gäller odling av energiskog eller julgran på åkermark.

Anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss