Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensutveckling och rådgivning

En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Stöd för kompetensutveckling

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter eller ta del av stödet genom en upphandling.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för kompetensutveckling på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Minimipoäng

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Minimipoäng

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

De flesta av aktiviteterna riktar sig till dig som är lantbrukare, trädgårdsföretag och andra verksamma på landsbygden. Exempel på aktiviteter som vi anordnar:

  • kurser
  • fältvandringar
  • studieresor
  • rådgivning

Aktuella evenemang hittar du i vårt nyhetsbrev landsbygdsnytt, kalendern på vår webbplats och i Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats. på deras webbplats.

Verksamheten finansieras helt eller delvis av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Ekologisk produktion, information och demonstration

Ekologisk produktion, kompetensutveckling

Ekologisk produktion, rådgivning

Ett rikt odlingslandskap, information och demonstration

Ett rikt odlingslandskap, kompetensutveckling

Ett rikt odlingslandskap, rådgivning

Greppa näringen, information och demonstration

Greppa näringen, kompetensutveckling

Greppa näringen, rådgivning

Kommersiell service, rådgivning

Nya jobb, information och demonstration

Nya jobb, kompetensutveckling

Nya jobb, rådgivning

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett trettiotal olika rådgivningsmoduler exempelvis Växtnäringsbalans, Precisionsodling, Grovfoderodling med mera.

I första hand vänder sig Greppa Näringen till dig som har en gård med mer än 50 hektar åkermark eller mer än 25 djurenheter. För att kunna ta del av rådgivningen måste du vara medlem i Greppa Näringen.

Anmäl dig via www.greppa.nu Länk till annan webbplats. eller skicka in en underskriven anmälningsblankett till länsstyrelsen.

Är ni en grupp lantbrukare som vill fördjupa er i ett område? Vi kan erbjuda grupprådgivning och medverkan vid lokala möten. Exempel kan vara:

  • vattendragsvandring
  • markförbättrande åtgärder
  • översyn av dränering
  • energieffektivisering

Information om Greppa näringen hittar du på greppa.nu Länk till annan webbplats.

Presentationen Sveriges bönder om fosforåtgärder: resultat från en webbenkät med 3 887 lantbrukare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns nu tillgänglig som PDF på Greppas nya rådgivarsidor.

Vill du börja med ekologisk odling? Eller vill du utveckla din ekologiska produktion? Via Landsbygdsprogrammet kan du få information, utbildning och rådgivning om ekologiskt lantbruk.

Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en långsiktigt hållbar produktion genom ett samspel mellan djur, natur och miljö, en produktion med omsorg om djur, mark och vatten.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur du lägger om till lönsam ekologisk odling. Kontakta någon av våra rådgivare för att boka ett kostnadsfritt besök.

Rådgivare

Rådgivare

Rådgivningstyp

Organisation

Kontakt

Ekologisk växtodling, omläggningsplanering
för grönsaker, potatis och bär.

Agri-kultur i Länk till annan webbplats.Småland AB Länk till annan webbplats.


Herman Leggedör
070-7912374

Ekologisk djurhållning

​Växa Sverige Länk till annan webbplats.

Jenny Svensson
010-4710579

För att stärka, utveckla och värna odlingslandskapets natur- och kulturvärden erbjuder vi utbildningsinsatser såsom kurser, föreläsningar och enskilda rådgivningar.

Att delta på aktiviteterna är kostnadsfritt, de finansieras istället via kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammet.

Projektet Ett rikt odlingslandskap är uppdelat i tre delprojekt: information och demonstration, enskildrådgivning samt kompetensutveckling.

Bakgrund

Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska utvecklingar och att befolkningens storlek växlat.

Odlingslandskapet har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador, stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden har missgynnats, då många arter är helt beroende av ett mer varierat åkerlandskap samt hävdade ängs- och betesmarker.

I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en stor mångfald av oersättliga natur- och kulturmiljöer att värna om och utveckla. Blekinge är unikt med sin stora variation av biotoper på en relativt liten yta, med fullåkerbygd, mellanbygd och skogsbygd samt sin unika skärgård. Alla med sina specifika naturtyper och sina kulturmiljöer. En stor del av värden är helt beroende av att vi fortsätter hålla landskapet öppet genom röjning, slåtter och beteshävd.

Vi erbjuder rådgivning, information och utbildning för att skapa nya jobb på landsbygden tillsammans med andra rådgivningsorganisationer.

​Landsbygdsföretagare definieras som mikroföretagare, dvs företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger två miljoner kronor per år.

Genom aktiviteterna vill vi stimulera att företag på landsbygden kan utvecklas och marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen samt ta tillvara landsbygdens resurser.

Vi arbetar med rådgivning för att skapa nya jobb på landsbygden tillsammans med andra rådgivningsorganisationer.

​Rådgivningen riktar sig till företagare som driver verksamhet inom kommersiell och viss offentlig service. Rådgivningen kan handla om affärsutveckling, men även energikartläggning och energirådgivning.

Kontakta oss med önskemål om utbildningsaktiviteter

Du har möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Har du förslag på aktiviteter som skulle passa inom våra målområden, tveka inte att kontakta oss.

Logga Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsutveckling

E-post till landsbygdutveckling.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss