Medelstora förbränningsanläggningar i Blekinge län

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i länet som vi på länsstyrelsen har tillsynsansvar över.

Ronneby kommun

Sörbyverket

Säte: Ronneby Miljö och teknik AB, organisationsnummer 212000-0837, Fridhemsvägen 17, 372 38 Ronneby

Stationär anläggning: Ställverksvägen 8, Ronneby

Jernforsen (JF)

Drifttagen: 2018-10-31

KWM

Drifttagen: 2002-11-18

OP1

Drifttagen: 1998-09-01

OP2

Drifttagen: 1998-09-01

OP3

Drifttagen: 1998-09-01

Karlskrona kommun

Kraftvärmeverk

Säte: Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Östra Köpmansgatan 1A, 371 83 Karlskrona

Stationär anläggning: Tippvägen 10, Karlskrona

Hetvattenpanna OP1

Datum för driftagande: 2012-08-06

Fastbränslepanna

Datum för driftagande: 2012-03-01

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss