Sökresultat

 1. Skyddsjakt

  Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt

  om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda. Särskilda tider gäller för skyddsjakten: För trana får du jaga 1 april-30 maj och den 1 augusti-30 september. Sångsvan får du jaga 1

  Senast ändrad: 2022-11-30

 2. Skyddsjakt på dovhjort

  Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt / Skyddsjakt på dovhjort

  Skyddsjakt på dovhjort Länsstyrelsen har fattat ett beslut om skyddsjakt efter dovhjort under perioden 16 oktober 2022 till och med den 28 februari 2025. Under perioden får 1 500 dovhjortar fällas

  Senast ändrad: 2023-01-02

 3. Skyddsjakt på storskarv

  Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt / Skyddsjakt på storskarv

  Skyddsjakt på storskarv Skarven bedöms ha en gynnsam bevarandestatus i länet. Efter en expansion sedan början på 1990-talet förefaller det som att beståndsökningen nu planat ut och även börjat minska

  Senast ändrad: 2023-03-17

 4. beslut-skyddsjakt-dovhjort.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / beslut-skyddsjakt-dovhjort.pdf

  avskjutningen inom det avgränsande området motiverar skyddsjaktsbeslutet och dess avgränsning. Länsstyrelsen bedömer att jakt i enlighet med beslutets villkor är motiverad inom det avgränsade området

  Senast ändrad: 2022-09-15

 5. 218-jaktresultat-rapport.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 218-jaktresultat-rapport.pdf

  LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄ [ : 218 Rapport från skyddsjakt på vilt Den här blanketten använder du för att rapportera in jaktresultat från skyddsjakt Skicka rapporten till vastragotaland

  Senast ändrad: 2019-01-11

 6. Knubbsäl

  Djur / Jakt och vilt / Knubbsäl

  Naturvårdsverket har beslutat att tillåta licensjakt efter totalt 500 knubbsälar i länet. Syfte med licensjakten är bland annat att kunna reglera täta sälbestånd, att kunna bedriva jakt

  Senast ändrad: 2022-10-12

 7. beslut-bohuslanskarv.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / beslut-bohuslanskarv.pdf

  trålgränsen och upp till det första definitiva vandringshindret för fisk utgör de yttre gränserna för skyddsjakten. Sökandena uppger att tidigare skyddsjaktsbeslut från Länsstyrelsen har möjliggjort

  Senast ändrad: 2021-02-24

 8. VFD-protokoll-20220405.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Djur / Jakt och vilt / VFD-protokoll-20220405.pdf

  2021. 7. Föreskrift om jakt nattetid efter dovhjort På grund av de svåra skadorna i jordbruket och den omfattande administrationen med skyddsjakter, planerar Länsstyrelsen att besluta om föreskrifter

  Senast ändrad: 2022-05-17

 9. Protokoll VFD 6 april 2021.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Djur / Jakt och vilt / Protokoll VFD 6 april 2021.pdf

  det skickas till Regeringen. 11. Skyddsjakt Delegationen fick en redovisning av de skyddsjakter som Länsstyrelsen hanterat under 2020. Handläggningstiderna är längre än vanligt, eftersom resurser flyttats

  Senast ändrad: 2021-04-26

 10. 2021-43.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Djur / Jakt och vilt / Vildsvin / 2021-43.pdf

  som gör det lätt för till exempel skadedrabbade jordbrukare att få hjälp med skyddsjakt av en skyddsjaktgrupp, ”vildsvinsjour”. Förvaltningsområdet skulle även kunna tillhandahålla skrämselutrustning

  Senast ändrad: 2021-12-10