Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt på dovhjort

Länsstyrelsen har fattat ett beslut om skyddsjakt efter dovhjort under perioden 16 oktober 2022 till och med den 28 februari 2025. Under perioden får 1 500 dovhjortar fällas per år inom det avgränsade området.

Jakten får bedrivas under hela dygnet och året runt med hjälp av rörlig belysning. Dovhjortar som fälls med stöd av beslutet tillfaller jakträttshavaren.

Vi gör bedömningen att det föreligger risk för att dovhjort orsakar allvarliga skador på grödor i delar av Västra Götalands län och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder. I länet bedrivs det redan, med stöd av enskilda beslut från Länsstyrelsen, i stor omfattning den typ av jakt som föreliggande beslut omfattar.

Rapportera fällda djur

Rapporteringen ska ske snarast, dock senast två veckor efter att djuret fällts.

Återstår att fälla fram till 2024-12-31 = 1500 (uppdaterat 2024-01-01)

Statistik om fällda dovhjortar 2023:

Kalv = 38 st
Hind = 29 st
Hjort = 76 st
Totalt = 143 st

Återrapportering av fälld dovhjort

Nedan fyller du i uppgifter om jakten
Datum när dovhjorten fälldes * (obligatorisk)
Datum när dovhjorten fälldes
Kategori (hjort, hind eller kalv)
Kategori (hjort, hind eller kalv)
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
De personuppgifter du skickar in kommer endast att användas i samband med detta ärende. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till att Länsstyrelsen behandlar dem enligt GDPR.

Så här hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss