Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Avslag på ansökan om skyddsjakt i Brängen

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om avslag på den skyddsjaktsansökan efter varg som LRF i Västra Götaland och Jönköping skickat in till länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköpings län.

Den 21 juli 2023 angreps många får i en hage, vars ena sida var öppen mot vatten. Efter angreppet togs ett snabbt beslut om skyddsjakt (diarienummer 511-28974-2023). Skyddsjakten var tillåten från beslutsdatum tills dess spårning efter den angripande vargen inte längre var möjlig och jakten kopplad till spårningen avslutad. Ingen varg sköts på detta beslut.

Eftersom vargarna i Brängenreviret inte varit inblandade i några tamdjursangrepp ansåg Länsstyrelsen att sannolikheten att angreppen utförts av en annan individ var hög. Resultat från DNA-analys visade dock att det var hanen i Brängenreviret (G234-17) som varit delaktig i angreppet.

Länsstyrelsen konstaterar i avslaget att bara ett angrepp på en fårbesättning ägt rum sedan Brängenreviret etablerades vintern 2020/2021. Brängenreviret består också av två genetiskt viktiga individer, som på grund av låg skadebenägenhet är viktiga för den genetiska förstärkningen av den svenska vargpopulationen.

Trots detta avslag kan, om nya händelser sker, frågan om skyddsjakt prövas igen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss