Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Tyck till om betaltjänster

Nu har du möjlighet att bidra med information till vår bevakning genom att fylla i en enkät. Undersökningen riktar sig till dig som person, men du kan också välja att svara i din roll som företagare eller föreningsaktiv. För att nå enkäten, följ länken nedan.

Enkät grundläggande betaltjänster 2024 - Undersökningen genomförs via Webropol (webropolsurveys.com) Länk till annan webbplats.

Landsbygdspodden pratar om betaltjänster

Lyssna gärna på Landsbygdspodden och de avsnitt som handlar om vår bevakning av grundläggande betaltjänster.

I avsnitt 12 pratar vi om resultatet i den rapport vi skrev 2023 och hur det har förändrats i länet de senaste åren. Vi pratar också om den enkät vi har öppen nu som undersöker hur det fungerar med kontanthantering och betalningar för länets invånare.

Landsbygdspodden avsnitt 12. Tyck till om betaltjänster! Hjälp oss att bevaka tillgången (SoundCloud) Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om länsstyrelsernas uppdrag om betaltjänster kan du lyssna på avsnitt 10.

Landsbygdspodden avsnitt 10. Hur fungerar det att betala och ta betalt i länet? (SoundCloud) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Informationsmaterial för digitala betaltjänster

Länsstyrelserna ser i sin bevakning att utvecklingen mot alltmer digitala betalningssätt skapar problem för en del personer. Det gäller särskilt de som av olika skäl inte använder mobiltelefonen idag när de gör en betalning.

Krav på kunskap kan ge ofrivilligt utanförskap

Det blir allt svårare att vara delaktig i samhället om man saknar kunskap om hur man gör, inte törs använda tjänsterna för att de är rädda att bli lurade i den digitala världen eller för att man helt enkelt inte har råd att köpa den mobil som krävs för tekniken.

Många människor hamnar därför i ett ofrivilligt utanförskap. Detta i sin tur skapar problem och krångel i vardagen som till exempel vid köp av resa med kollektivtrafik, vilket är näst intill omöjligt på vissa ställen utan tillgång till mobilt BankID. Idag krävs det allt oftare tillgång till internetbank, Swish och betalkort samt kunskap om vad till exempel en QR-kod är när du ska göra en betalning.

Broschyrer som beskriver hur du använder digitala betaltjänster

Länsstyrelserna har därför inom sitt uppdrag tillsammans tagit fram ett informationsmaterial som berättar kort om de vanligaste digitala betaltjänsterna. Vi vill skapa ett intresse för att använda dessa tjänster och underlätta för att komma igång.

Här får du hjälp med allt från att skapa ett Apple-ID, hur du laddar ner de appar som behövs samt veta hur bland annat mobilt BankID och Swish används. Broschyrerna innehåller information både för Android-telefoner och Iphone.

Informationsmaterialet kommer att kompletteras med filmat material.

Grundläggande manualer på 13 olika språk

Vi ser ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelserna har därför tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish. Manualerna finns på 13 olika språk, som var de största språkgrupperna när vi tog fram broschyrerna år 2020.

Grundläggande informationsfilmer

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.


Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med Google Play, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

 

Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland).

Nästa steg! Fördjupning i kortbetalningar

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr. Den finns på flera olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu. Den länsstyrelsegemensamma broschyren och översättningarna finns att hämta hos Länsstyrelsen i Dalarna.

Betaltjänster, kom igång med kort- och digitala betalningar, Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss