Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Tyck till om betaltjänster

Nu har du möjlighet att bidra med information till vår bevakning genom att fylla i en enkät. Undersökningen riktar sig till dig som person, men du kan också välja att svara i din roll som företagare eller föreningsaktiv. För att nå enkäten, följ länken nedan.

Enkät grundläggande betaltjänster 2024 - Undersökningen genomförs via Webropol (webropolsurveys.com) Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelserna har därför tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Kom igång! Grundläggande manualer på 13 olika språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2023-08-22 13.29
Arabiska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.29
Dari_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.29
Engelska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Farsi_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.29
Finska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-01-20 12.57
Franska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Kurmanji_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Ryska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-01-20 12.57
Spanska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Somali_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Thailandska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-23 09.44
Tigrinya_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Engelska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.31
Arabiska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Dari_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Farsi_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2023-08-22 13.31
Finska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Franska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.31
Kurmanji_manual_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2023-08-22 13.31
Ryska_manual_Android.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2023-08-22 13.31
Spanska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.31
Somaliska_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2023-08-22 13.31
Thailandska_manual_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2023-08-23 09.44
Tigrinya_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2023-08-22 13.31

Grundläggande informationsfilmer

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.


Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med Google Play, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

 

Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland).

Nästa steg! Fördjupning i kortbetalningar

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr.
Den finns på 13 olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SVENSKA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Arabiska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Dari_Betaltjanster.pdf Pdf, 1012.6 kB. 1012.6 kB 2021-01-25 08.55
Engelska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Farsi_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-01-25 08.55
Finska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Franska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Ryska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-25 08.55
Somaliska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Spanska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Thaila_ndska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-25 08.55
Kurmanji_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
TIGRINJA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1018.6 kB. 1018.6 kB 2021-01-25 08.55

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss