Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Enkät grundläggande betaltjänster 2021

Vi genomför en enkät under året för att se behovet av grundläggande betaltjänster i Västra Götalands län. Enkäten riktar sig till dig som är verksam i Västra Götalands län. Ditt svar är anonymt. Grundläggande betaltjänster är tjänster som du kan använda för att sköta betalningsförmedling – exempelvis betala räkningar, ta ut kontanter och sätta in dagskassor på bankkonto. Vi behöver ditt svar senast 15 september 2021.

Besvara vår enkät om grundläggande betaltjänster Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelserna har därför tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Kom igång! Grundläggande manualer på 13 olika språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-10-05 10.53
Arabiska_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 12.57
Dari_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Engelska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Farsi_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Finska_Iphone.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-01-20 12.57
Franska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Kurmanji_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Ryska_Iphone.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-01-20 12.57
Spanska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Somali_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Thailandska_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Tigrinya_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenskar_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2020-10-05 10.54
Engelska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-05-07 10.28
Arabiska_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.02
Dari_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.02
Farsi_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02
Finska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Franska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Kurmanji_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2021-01-20 13.02
Ryska_Android.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 13.02
Spanska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Somaliska_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02
Thailandska_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2021-01-20 13.02
Tigrinya_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02

Grundläggande informationsfilmer

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.


Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med GooglePlay, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

 

Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland).

Nästa steg! Fördjupning i kortbetalningar

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr.
Den finns på 13 olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SVENSKA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Arabiska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Dari_Betaltjanster.pdf Pdf, 1012.6 kB. 1012.6 kB 2021-01-25 08.55
Engelska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Farsi_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-01-25 08.55
Finska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Franska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Ryska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-25 08.55
Somaliska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Spanska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Thaila_ndska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-25 08.55
Kurmanji_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
TIGRINJA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1018.6 kB. 1018.6 kB 2021-01-25 08.55

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Lagändring i två steg

Riksdagen sa i november 2019 ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till uttagsautomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt. Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna började gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt