Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt familjebalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius Publicus i Göteborgs, Partille och Öckerö kommuner

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ledigförklarar härmed uppdraget som NOTARIUS PUBLICUS i Göteborgs, Partille och Öckerö kommuner och vid eventuell succession uppdraget som BITRÄDANDE NOTARIUS PUBLICUS.

Enligt förordningen om notarius publicus ska den som utses till uppdraget:

  1. ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller motsvarande äldre examen
  2. ha tillräckliga språkkunskaper
  3. inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
  4. vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Den som förordnas för uppdraget ska kunna ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan.

För utförligare beskrivning av behörighetsvillkoren se förordning om notarius publicus

Förordning om notarius publicus i svensk författningssamlinglänk till annan webbplats 

För ytterligare information om uppdraget kontakta

Ewa Broniewicz
Länsjurist
Telefon 010–224 46 34

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 30 november 2018.

Ange diarienummer: 214- 39372-2018

Kontakt