Tresticklans nationalpark

Udden.

Nationalparken Tresticklan bjuder på obruten vildmark och spännande vandringar. Från högsta punkten Orshöjden är utsikten milsvid.

Från luften påminner Tresticklaområdet om en tvättbräda. Naturen präglas av bergryggarna som sträcker sig från norr till söder. Mellan dem sänkor med sjöar och myrar. Tresticklan är ett sjörikt område.

Gles tallskog och rikligt med mossor och lavar klär bergshällarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Serviceinformation

Fakta

Bildat: 1996, nya föreskrifter gäller från den 1 januari 2015
Areal: ca 2 908 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.