Tresticklans nationalpark

Udden.

Nationalparken Tresticklan bjuder på obruten vildmark och spännande vandringar.

Från luften påminner Tresticklaområdet om en tvättbräda. Naturen präglas av bergsryggarna som sträcker sig från norr till söder. Mellan dem sänkor med sjöar och myrar. Tresticklan är ett sjörikt område.

Gles tallskog och rikligt med mossor och lavar klär berghällarna.

Information och kartor

I nationalparken finns sammanlagt 23 kilometer markerade leder. Karta och mycket mer information om Tresticklans nationalpark hittar du på webbplatsen Sveriges nationalparker.

Mer information och karta på sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats.

Begränsad framkomlighet

Nössemarksvägen, väg 2183 mot Tresticklan söderifrån, kommer att vara påverkad av vägarbeten fram till hösten 2024. Det kommer tidvis att råda begränsad framkomlighet.

Väg 2183, Ed–Nössemark, bärighets- och förstärkningsåtgärder, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tresticklans nationalpark, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller hacka
 • skada, rista i eller måla på berg, block eller sten
 • bortföra sten
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd och buskar
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • framföra motordrivet fordon
 • framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost
 • starta eller landa med luftfartyg
 • elda inklusive att använda grill. Användning av friluftskök är dock tillåten
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • på ett störande sätt orsaka ljud
 • cykla

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1996, nya föreskrifter gäller från den 1 januari 2015
Areal: cirka 2 906 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Kör den allmänna vägen längs sjön Stora Les västra strand. En avtagsväg någon kilometer norr om Rävmarken leder in förbi gården Rökullehögen mot nationalparksentrén vid den gamla torpplatsen Råbocken. Detta är den enda skyltade vägen in till parken. Vid Råbocken finns parkeringsplats och informationstavlor.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss