Tresticklans nationalpark

Udden.

Nationalparken Tresticklan bjuder på obruten vildmark och spännande vandringar. Från högsta punkten Orshöjden är utsikten milsvid.

Från luften påminner Tresticklaområdet om en tvättbräda. Naturen präglas av bergsryggarna som sträcker sig från norr till söder. Mellan dem sänkor med sjöar och myrar. Tresticklan är ett sjörikt område.

Gles tallskog och rikligt med mossor och lavar klär berghällarna.

Information och kartor

I nationalparken finns sammanlagt 23 kilometer markerade leder. Karta och mer information om Tresticklans nationalpark hittar du på Sveriges nationalparker.

Mer information och karta på sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga
  • Torrdass
  • Vandringsled

Fakta

Bildat: 1996, nya föreskrifter gäller från den 1 januari 2015
Areal: cirka 2 906 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.