Djurö nationalpark

Djurö fyr. Foto: Kasa Malmqvist

Mitt ute i Vänern ligger den isolerade ögruppen Djurö, som är nationalpark. Insjöskärgården består av cirka 35 öar och en mängd små skär.

Huvudön Djurö var tidigare bebodd. Centralt på ön finns rester av en cirka 4 hektar stor åker. Sedan lång tid har öarna varit jaktpark för Uddeholmsbolaget. Numera finns ingen bofast befolkning, till och med Djurös fyrstation är obemannad.

Jordtäcket på öarna är tunt och berggrunden sätter därför sin prägel på naturen. De flesta öarna har hällmarksvegetation med tallar, lavar och mossor. På en av öarna, Gisslan, innehåller berggrunden kalksten, och därför är växtligheten på denna ö mycket frodigare.

Förr fanns här rådjur och kronhjort. Numera finns cirka 15 dovhjortar på de större öarna. Fågellivet är mycket rikt. Här häckar bland annat grågås, havstrut, strandskata och fiskgjuse.

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren

Skyddat fågelliv

Till skydd för fågellivet är det förbjudet att vistas i delar av skärgården under tiden 1 april-31 juli. Andra delar kan besökas hela året.

Malbergshamn är öarnas bästa hamn. Här samt på Tribergs ö och Långön finns sopmajor, förtöjningsringar i berget, eldstäder och strövstigar.

Information och kartor

I nationalparken finns markerade leder. Kartor och mer information hittar du på den gemensamma webbplatsen för Sveriges nationalparker.

Mer information och kartor på sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Djurö nationalpark, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller hacka
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • bortföra sten
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • framföra motordrivet fordon
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop närmare stranden än 100 meter
 • framföra vattenskoter
 • åka vattenskidor, wakeboard eller liknande efter motorbåt eller annan motordriven farkost
 • förtöja båt längre tid än två dygn i följd vid samma plats
 • starta eller landa med luftfartyg
 • flyga över området på lägre höjd än 300 meter
 • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning
  a) inom det område på gräsmarken mitt på Djurö som har markerats på karta, eller
  b) i övrigt inom nationalparken fler än två nätter i följd på samma plats
 • elda, förutom på anvisad plats. Användning av grill och friluftskök är dock tillåten
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • på ett störande sätt orsaka ljud
 • under tiden 1 april–31 juli beträda eller färdas inom de områden (fågelskyddsområden) som har markerats på karta
 • fiska, förutom med handredskap. Trollingfiske är förbjudet.

Det är inte tillåtet utan tillstånd från Länsstyrelsen att

 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande
 • samla grod- eller kräldjur
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där tillträdesförbud gäller, se karta.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Serviceinformation

 • Eldplats
 • Stig

Fakta

Bildat: 1991, nya föreskrifter gäller från den 1 januari 2015
Areal: cirka 2 358 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Djurö kan bara besökas med egen båt eller med taxibåt. Kontakta Anders Ydergren för bokning av boende och taxibåt, 0708-25 64 82.