Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. För att hjälpa dig att ta det ansvaret arbetar Länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med information och rådgivning. Myndigheterna kan också besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder.

Vad omfattas av ett eldningsförbud?

Länsstyrelsens riktlinjer säger att eldningsförbud i länet ska omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris eller grenar).

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på erforderligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Notera att eldningsförbud kan anpassas efter lokala behov och särskilda förhållanden. Det är därför viktigt att följa bestämmelserna från den myndighet som har fattat beslutet om eldningsförbud.

Vem gör vad?

Det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet.

I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Hur vet jag om det råder eldningsförbud eller inte?

Du ska i första hand vända dig till den kommun som du tänkt elda i för att få information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på.

Karta över rådande eldningsförbud

På Krisinformation.se finns en karta som uppdateras av länsstyrelserna när det råder eldningsförbud i någon kommun. I Västmanlands län är det Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som uppdaterar kartan efter information från länets räddningstjänster.

Karta över rådande eldningsförbud, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Under sommaren genomförs skogsbrandbevakning med flyg på uppdrag av Länsstyrelsen. ​Skogsbrandbevakning med flyg utförs på beslut av Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap.

Slinga för skogsbrandbevakning i Västmanland

  • Johannisbergs flygplats
  • Jädersbruk
  • Heds kyrka
  • Fagersta central
  • Möklinta kyrka
  • Norrby kyrka
  • Seglingsberg
  • Johannisbergs flygplats

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus.

Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss