Fiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Svenskafiskeregler.selänk till annan webbplats

Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsområden

Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden. Länsstyrelsen kan exempelvis bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs, återskapa miljön i och kring ett vattendrag, förbättra vattenkvaliteten, plantera ut fisk.

Fiskevårdsåtgärder

Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs. Om du vill bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget.

Fisketillsyn

 

Kontakt