Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Ansök om förordnande eller förlängning på samma blankett

Använd blanketten Ansökan om förordnande/förlängning som fisketillsynsperson både för att ansöka om ett nytt förordnande och för förlängning. Är det ett nytt förordnande ska du skicka med en kopia av ditt utbildningsbevis. Vid förlängning behöver du inte skicka med något utbildningsbevis.

Vi gör en lämplighetsbedömning med remittering till polisen både vid nytt förordnande och förlängning.

Kontakt

Enheten för vattenvård och fiske

Telefon: 010-224 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss