Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända - § 37-medel

Under 2020 förfogar Länsstyrelsen i Västmanlands län över 1 764 448 kr

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Tid för ansökan:

Inkomna ansökningar prövas löpande och kan skickas in fram till den 1 september 2020

Om § 37-medel och hur du ansöker

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter - § 37a-medel

Under 2020 förfogar Länsstyrelsen i Västmanlands län över 2 179 000 kr

Under 2020 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp.

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Tid för ansökan:

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Västmanlands län tillhanda senast den 24 april 2020.

Om § 37a-medel och hur du ansöker

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, Västerås

Telefon 010–224 90 00 (växel)