Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 §
i ersättningsförordningen (2010:1122)

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 september 2021.

Utlysning 2021 - insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna enligt § 37.

Anbudsförfrågan - Arkeologiska undersökningar inför breddningen av V56 Kvicksund-Västjädra

Länsstyrelsen i Västmanlands län inbjuder er att lämna anbud på arkeologiska undersökningar enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen inför breddningen av V56 Kvicksund-Västjädra.

Anbudet ska ha inkommit med post senast 19 maj 2021.

Förfrågningsunderlag och bilagor

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, Västerås

Telefon 010–224 90 00 (växel)