Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Rusta dina byggnader - bidrag till kulturhistoriska miljöer

Inför 2020 erbjuder Länsstyrelsen två olika bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ett för mindre renoveringsprojekt, där man kan få bidrag med 50 procent av sin kostnad upp till 75 000 kronor.

I det andra bidraget finns möjlighet att få stöd till vård och upprustning som blir dyrare än normalt på grund av särskild antikvarisk hänsyn, till exempel byggnadsminnen.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2020.

Om bidragen och hur du ansöker

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, Västerås

Telefon 010–224 90 00 (växel)