Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Tidiga insatser för asylsökande 2021 (TIA)

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund och
trossamfund.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 16 april 2021.

Utlysning 2021 – statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 16 april 2021.

Utlysning 2021 - ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt § 37a.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 §
i ersättningsförordningen (2010:1122)

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 september 2021.

Utlysning 2021 - insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna enligt § 37.

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, Västerås

Telefon 010–224 90 00 (växel)