• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Våra aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar med lagkrav på annonsering Länk till annan webbplats.

Om sidan är tom när du besöker den har vi inga pågående upphandlingar.

Inloggning till Mercell TendSign

För att få full tillgång till förfrågningsunderlagen för upphandlingarna krävs att du loggar in. Det kostar ingenting för dig som leverantör att använda systemet och att lämna anbud.

Registrera ny användare i Mercell TendSign Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)