Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats

Våra aktuella upphandlingar

Klicka på länken nedan för att se våra aktuella upphandlingar på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Inloggning till Tendsign

Länsstyrelsen använder sig av upphandlingssystemet TendSign. TendSign är ett system som ägs och sköts av Visma Opic AB.

För att få full tillgång till förfrågningsunderlagen för upphandlingarna krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålles genom att göra en enkel registrering på https://tendsign.com/login.aspxlänk till annan webbplats eller via länk för den aktuella upphandlingen. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering får leverantören användarnamn och lösenord med e-post och kan börja använda systemet.

Kontakt

Skicka gärna din fråga till vår allmänna e-postlåda som vidarebefordrar frågan till rätt person

Du kan även ringa vår växel som kopplar dig till rätt funktion.

Telefon 010–224 90 00 (växel)