Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Länsråd Ulrica Gradin

Ulrica Gradin,
vikarierande landshövding

Vikarierande landshövding efter Minoo Akhtarzand är Ulrica Gradin, tills regeringen har utsett en ny landshövding för Västmanlands län.

Ulrica har arbetat som länsråd i länet sedan den 11 januari 2016. Ulrica är civilekonom från Mitthögskolan i Sundsvall. Hon har arbetat en stor del av sitt yrkesliv med krisberedskap, civilt försvar samt styrning och ledning. Tidigare var hon bland annat överdirektör på Pliktverket i Karlstad.

Förr var landshövdingen kungens företrädare i länet. Landshövdingen skulle bevaka kronans intressen. En viktig uppgift var att se till att skatterna samlades in som de skulle. Till sin hjälp hade han en ståthållare. Andra uppgifter var att övervaka utskrivningen av soldater ur bondeleden och att verkställa domar.

I Västmanlands län har vi haft 46 landshövdingar med Minoo Akhtarzand som tillträdde den 1 februari 2016.
 

2000-2009 » Mats Svegfors

2009-2014 » Ingemar Skogö

2015-2015 » Håkan Wåhlstedt

2016-2021 » Minoo Akhtarzand

1900-1916 » Claes Wersäll

1916-1937 » Walter Murray

1937-1943 » Bernhard Gärde

1943-1952 » Conrad Jonsson

1952-1960 » Ragnar Casparsson

1960-1980 » Gustav Cedervall

1980-1985 » Osborne Bartley

1985-1989 » Karl-Lennart Uggla

1989-1990 » Carl Johan Åberg

1991-1999 » Jan Rydh

1784-1809 » Ulrik Gustav De la Gardie

​1809-1811 » Johan Fredrik Lilliehorn

1811-1816 » Johan Wilhelm Liljencrantz

1816-1822 » Thure Drufva

1822-1849 » Fredrik Ludvig Ridderstolpe

1849-1863 » Fredrik Otto Silfverstolpe

1863-1869 » Fredrik Cronstedt

1869-1883 » Reinhold Charpentier

1883-1900 » Fredrik Herderstierna

1698-1710 » ​Gustaf Cronhielm

1710-1714 » Ludvig Fahlström

1714-1715 » Casten Feif

1716-1720 » Jonas Cedercreutz

1720-1736 » Gustaf Funck

1736-1747 » Johan Cederbielke

1747-1761 » Fredric von Friesendorff

1761-1763 » Gabriel Falkenberg af Trystorp

1763-1768 » Fredric Ulrik Insenstjerna

​1769-1771 » ​Olof Malmerfelt

​1772-1784 » ​Carl Carlsköld

1784-1809 » Ulrik Gustav De la Gardie

1634–1639 » Ture Eriksson Sparre

1639–1642 » Gustaf Gabrielsson Oxenstierna

1642–1643 » Christer Posse

1643–1651 » Claes Stiernsköld

1651–1660 » Knut Kurck

1660-1667 » Gustaf Larsson Sparre

1667-1674 » Ernst Johan Creutz

1674-1683 » Mauritz Nilsson Posse

1683-1689 » Balthasar Gyldenhoff

1689-1693 » Lars Wallenstedt

1693-1698 » Polycarpus Cronhielm

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd Ulrica Gradin

Åsa Halldorf,
vikarierande länsråd

Åsa Halldorf vikarierar som länsråd på Länsstyrelsen i Västmanlands län tills landshövdingeposten är tillsatt.

Åsa Halldorf har annars rollen som strategichef på Länsstyrelsen och arbetar med myndighetsövergripande frågor och utvecklingsuppdrag. Hon har arbetat på Länsstyrelsen sedan 2013 i olika chefsroller kopplat till verksamhetsstöd.

Kontakt

Sandra Colliander-Nelson

Länsledningens sekreterare