Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med länsrådet.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Medelålders, vit man med glasögon och blå kavaj.

Johan Sterte, landshövding

Johan Sterte är landshövding i Västmanland sedan 1 november 2022. Han var rektor för Karlstads universitet mellan åren 2017 till 2022. Johan har tidigare även varit rektor för Växjö universitet och Luleå tekniska universitet. Johan är sedan år 1994 professor i kemisk teknologi.

Förr i tiden var landshövdingen kungens företrädare i länet. Landshövdingen skulle bevaka kronans intressen i länet. En viktig uppgift var att se till att skatterna samlades in som de skulle. Till sin hjälp hade han en ståthållare. Andra uppgifter var att övervaka utskrivningen av soldater ur bondeleden och att verkställa domar.

I Västmanlands län har vi haft 47 landshövdingar inklusive nuvarande landshövding.

2000-talet

2022– f f : Johan Sterte

2016–2021: Minoo Akhtarzand

2015–2015: Håkan Wåhlstedt

2009–2014: Ingemar Skogö

2000–2009: Mats Svegfors

1900-talet

1991–1999: Jan Rydh

1989 1990: Carl Johan Åberg

1985–1989: Karl-Lennart Uggla

1980–1985: Osborne Bartley

1960–1980: Gustav Cedervall

1952–1960: Ragnar Casparsson

1943–1952: Conrad Jonsson

1937–1943: Bernhard Gärde

1916–1937: Walter Murray

1900–1916: Claes Wersäll

1800-talet

1883–1900: Fredrik Herderstierna

1869–1883: Reinhold Charpentier

1863–1869: Fredrik Cronstedt

1849–1863: Fredrik Otto Silfverstolpe

1822–1849: Fredrik Ludvig Ridderstolpe

1816–1822: Thure Drufva

1811–1816: Johan Wilhelm Liljencrantz

​1809–1811: Johan Fredrik Lilliehorn

1700-talet

1784-1809: Ulrik Gustav De la Gardie

​1772–1784: ​Carl Carlsköld

​1769–1771: ​Olof Malmerfelt

1763–1768: Fredric Ulrik Insenstjerna

1761–1763: Gabriel Falkenberg af Trystorp

1747–1761: Fredric von Friesendorff

1736–1747: Johan Cederbielke

1720–1736: Gustaf Funck

1716–1720: Jonas Cedercreutz

1714–1715: Casten Feif

1710–1714: Ludvig Fahlström

1698–1710: ​Gustaf Cronhielm

1600-talet

1693–1698: Polycarpus Cronhielm

1689–1693: Lars Wallenstedt

1683–1689: Balthasar Gyldenhoff

1674–1683: Mauritz Nilsson Posse

1667–1674: Ernst Johan Creutz

1660–1667: Gustaf Larsson Sparre

1651–1660: Knut Kurck

1643–1651: Claes Stiernsköld

1642–1643: Christer Posse

1639–1642: Gustaf Gabrielsson Oxenstierna

1634–1639: Ture Eriksson Sparre

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd Ulrica Gradin

Ulrica Gradin, länsråd

Ulrica Gradin har arbetat som länsråd i länet sedan den 11 januari 2016. Ulrica är civilekonom från Mitthögskolan i Sundsvall. Hon har arbetat en stor del av sitt yrkesliv med krisberedskap, civilt försvar samt styrning och ledning. Tidigare var hon bland annat överdirektör på Pliktverket i Karlstad.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss