Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Organisation

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Från och med den 1 november 2022 är Johan Sterte landshövding. Länsråd är Ulrica Gradin. Det jobbar ungefär 200 personer här.

Organisationsschema

Organisationsskiss för Länsstyrelsen i Västmanlands län - Stabsenheter och avdelningar med enheter

Klicka på bilden för att få en större organisationsbild i ett nytt fönster

Avdelningar och stabsenheter

Avdelningen för landsbygd och klimat

Avdelningschef: Maria Ek.

Avdelningen har tre enheter:

 • Enheten för landsbygd. Enhetschef Jennie Sohlberg.
 • Enheten för energi och klimat. Enhetschef Eva Skytt.
 • Enheten för vilt, veterinär och djurskydd. Enhetschef Sofia Sollenberg, biträdande enhetschef Alexandra Röjder.

Avdelningen för natur och miljö

Avdelningschef: Åsa Halldorf.

Avdelningen har fyra enheter:

 • Enheten för miljöskydd. Enhetschef Charlotte Arketeg.
 • Enheten för vattenvård och fisken. Enhetschef Malin Pettersson.
 • Enheten för prövning natur och vatten. Enhetschef Ida Wallström.
 • Enheten för naturskydd och förvaltning. Enhetschef Mårten Berglind.

Avdelningen för människa och samhälle

Avdelningschef: Stefan Renlund.

Avdelningen har tre enheter:

 • Samhällsskydd och beredskap. Enhetschef: Tomas Borg.
 • Social hållbarhet. Enhetschef: Sanela Cerimagic.
 • Samhällsplanering och kulturmiljö. Enhetschef: Anna Onsten-Molander.

Vattenmyndighetens kansli

Avdelningschef: Carina Färm.

Stabsenheter

 • Personal (HR). Enhetschef: Paul Fogelberg.
 • Kommunikation. Enhetschef: Erik Bergman.
 • Verksamhetsstyrning. Enhetschef: Louise Klofelt.
 • Juridik. Enhetschef: Louise Klofelt.

Samverkansorgan och råd

Under Länsstyrelsen i Västmanlands län finns insynsrådet, vattendelegationen, viltförvaltningsdelegationen och det regionala krishanteringsrådet. Det finns även ett miljö- och klimatråd, samt ett samverkansråd för social hållbarhet i Västmanlands län.

Gemensamma kansliet

Länsstyrelsernas gemensamma kansli för utvecklingsmedel hör organisatoriskt till Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Älgtjur vandrar genom halvmogen havreåker.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss