Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplats Länk till annan webbplats.

Författningssamling i Västmanlands län

19FS 2020:01

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2020 Pdf, 2.6 MB.

19FS 2020:02

Föreskrifter om förbud att utan tillstånd vidta vissa åtgärder inom fastigheten Pdf, 23.2 kB.
Djupnäs 1:3 i Fagersta kommun. Pdf, 23.2 kB.

19FS 2020:03

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Köpings kommuns vattentäkt vid Kindbro Pdf, 114.1 kB.

19FS 2020:4

Föreskrifter om naturreservatet Klinta i Sala kommun

Upphävd 2021-01-01 av föreskrift 19FS 2020:10

19FS 2020:05

Föreskrifter om naturreservatet Stora Bastås i Arboga kommun Pdf, 53.7 kB.

19FS 2020:06

Föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde vid Björnöbron, Mälaren, Västerås kommun Pdf, 13.9 kB.

Bilaga till Föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde vid Björnöbron, Mälaren, Västerås kommun Pdf, 1.4 MB. (Karta)

19FS 2020:07

Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19. 

Upphävd 2020-11-24 av föreskrift 19FS 2020:08

19FS 2020:08

Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 Pdf, 90.5 kB..

19FS 2020:09

Föreskrifter om naturreservatet Virsboåsen i Surahammar och Fagersta Pdf, 81.3 kB.
kommuner. Pdf, 81.3 kB.

19FS 2020:10

Föreskrifter om naturreservatet Härsta i Sala kommun. Pdf, 79.9 kB.

19FS 2020:11

Upphävande av strandskydd på fastigheten Kråkebo 1:12 i Norbergs kommun. Pdf, 13.6 kB.

19FS 2020:12

Upphävande av strandskydd på del av fastigheten Hov 1:3 och Hov 1:19 i Sala kommun. Pdf, 13.6 kB.


19FS 2019:01

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2019 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:02

Länsstyrelsen i Västmanlands läns* föreskrifter om ändring i föreskrifter (19FS 2016:10) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. Pdf, 154.5 kB, öppnas i nytt fönster.

(*Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt)

19FS 2019:03

Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts) beslut om rättelse av beslut om föreskrifter (19FS 2019:02) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. Pdf, 14.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:04

Föreskrifter om förbud att utan tillstånd vidta vissa åtgärder inom del av Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster.
fastigheten Härsta 1:22 i Sala kommun Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:05

Föreskrifter om naturreservatet Grisnäs i Skinnskattebergs kommun Pdf, 76.7 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:06

Föreskrifter om naturreservatet Virsbo-Näs i Surahammars kommun Pdf, 32.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:07

Föreskrifter om naturreservatet Mergölen i Sala kommun Pdf, 82.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:08

Beslut om upphävande av Österbygdens vattendomstols beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Kungsör Vavle 2:11, Valskog, Kungsörs kommun Pdf, 12.6 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:09

Beslut om upphävande av Österbygdens vattendomstols beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Kungsör Hagsta 1:53, Torpa, Kungsörs kommun Pdf, 12.6 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:10

Upphävande av strandskydd på del av fastigheterna Bysingsberg 4:26 och 4:27, Västerås kommun Pdf, 13.7 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:11

Föreskrifter om naturreservatet Katrinelund i Sala kommun Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:12

Föreskrifter om naturreservatet Hillingsberget i Sala kommun Pdf, 31.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2019:13

Föreskrifter om naturreservatet Östringby i Sala kommun Pdf, 80.3 kB, öppnas i nytt fönster.


19FS 2017:01

Upphävande av strandskydd vid Skästa hage i Västerås kommun Pdf, 220.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:02

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö. Pdf, 224.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:03 

Föreskrifter för sjötrafiken om förbud mot trafik med fritidsfartyg inom Östra hamnen, Västerås kommun. Kartbilaga Östra hamnen Pdf, 222.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:04

Länsstyrelsens i Västmanlands län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Västernorrlands län (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Pdf, 226.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:05

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2017. Öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:06

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö. Pdf, 224.4 kB.

19FS 2017:07

Föreskrifter om naturreservatet Kuggenäs i Arboga kommun. Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:08

Upphävande av strandskydd på del av fastigheterna Pdf, 221 kB, öppnas i nytt fönster. Lasjö 1:2 och 2:2 i Sala kommun. Pdf, 221 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:09

Upphävande av strandskydd inom detaljplan Dp 1831 i Västerås kommun Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster..

19FS 2017:10

Upphävande av strandskydd på del av fastigheten Slagårda 1:11 i Västerås kommun. Pdf, 297.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:11

Föreskrifter om naturreservatet Ulvsbomuren i Surahammars kommun Pdf, 263.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:12

Beslut om upphävande av Österbygdens vattendomstols beslut (Ans. D. 84/1968) om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Klockargården 2:1, Kumla Kyrkby, Sala kommun. Pdf, 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:13

Länsstyrelsens i Västmanlands län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 276.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:14

Föreskrifter om naturreservatet Örtjärnsskogen i Skinnskattebergs kommun Pdf, 242.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:15

Föreskrifter om naturreservatet Rödmossen i Norbergs kommun Pdf, 241.9 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2017:16

Föreskrifter om naturreservatet Baggå i Skinnskattebergs kommun Pdf, 244.6 kB.

19FS 2016:01

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping – nr 902 Grönsö Pdf, 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:02

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 902 Grönsö – Ytterhom och nr 901 Södertälje Pdf, 231.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:03

Föreskrifter om undantag för vissa kompletteringsåtgärder från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län Pdf, 12 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:04

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2016 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:05

Föreskrifter om undantag för vissa kompletteringsåtgärder från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län. Pdf, 12.9 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:06

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås, nr 904 Köping - nr 902 Ytterholm och nr 901 Södertälje. Pdf, 230.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:07

Tillfälliga föreskrifter för sjötrafiken om förbud att framföra fartyg inom Västerås hamn Pdf, 227 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:08

Beslut om upphävande av beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Medåkersvattentäkt, Arboga kommun. Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:09

Föreskrifter om naturreservatet Naddennäset i Surahammars kommun. Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2016:10

Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 

19FS 2015:01

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping – nr 902 Märsön Pdf, 232.6 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:02

Föreskrifter om generellt undantag från bestämmelserna i terrängkörningslagen för golfbilar i Västmanlands län Pdf, 227 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:03

Föreskrifter om naturreservatet Locknäs i Arboga kommun Pdf, 246.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:04

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Märsön Pdf, 224.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:05

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2015 Pdf, 4.6 MB.

19FS 2015:06

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Västerås stad Pdf, 291.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:07

Beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten Hogsta-Skottbacken, Kungsörs kommun samt beslut om upphävande av tidigare beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter. Pdf, 309.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:08

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Köpings tätorts vattentäkt, Köpings kommun. Pdf, 249.6 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:09

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Guttsta Bryggeri ABs grundvattentäkt vid Kolsva, Köpings kommun. Pdf, 291.2 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:10

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kolsva vattentäkt, Köpings kommun. Pdf, 285.9 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:11

Tillfälliga föreskrifter för sjötrafiken om förbud att framföra fartyg inom Västerås hamn Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:12

Föreskrifter om upphävande av förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Fagersta, Norbergs, Sala och Surahammars kommuner Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:13

Föreskrifter om naturreservatet Hälleskogsbrännan i Fagersta, Sala och Surahammars kommuner Pdf, 305.2 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:14

Föreskrifter om naturreservatet Bergby i Sala kommun Pdf, 304.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:15

Föreskrifter om naturreservatet Boberget i Sala kommun Pdf, 245.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:16

Föreskrifter om naturreservatet Ljusberget i Sala kommun Pdf, 292 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:17

Föreskrifter om naturreservatet Tjuvberget i Sala kommun Pdf, 247.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:18

Interimistiskt förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd vidta vissa åtgärder inom utpekade områden på fastigheterna Möklinta-Boda 1:2 & 1:3 i Sala kommun Pdf, 232.9 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:19

Upphävande av strandskydd vid Kilsta i Västerås kommun Pdf, 221 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:20

Bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens allmänna föreskrifter (01FS 2010:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Länsstyrelsens Stockholms diarienummer: 20530-21215-2015). Pdf, 188.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:21

Bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens allmänna föreskrifter (01FS 2010:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Länsstyrelsens Stockholms diarienummer: 205-33275-2015). Pdf, 186.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:22

Föreskrifter om upphävande av strandskydd inom detaljplan för norra Erikslund, Dp 1564, i Västerås kommun Pdf, 10.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2015:23

Föreskrifter om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Norra Tunbytorp, Dp 1676, i Västerås kommun Pdf, 10.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:01

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping – nr 902 Grönsö Pdf, 225.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:02

Beslut om upphävande av beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Kärsta och Orresta, Västerås kommun Pdf, 217.2 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:03

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö Pdf, 221.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:04

Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Hallstahammars och Surahammars kommuner Pdf, 216 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:05

Föreskrifter enligt 7 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) om utvidgat strandskyddsområde i Västmanlands län Pdf, 280.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:06

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanland 2014 Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:07

Tillfälliga föreskrifter för sjötrafiken om förbud att framföra fartyg inom Västerås hamn Pdf, 408.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:08

Meddelande om fastställd länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 för Västmanlands län Pdf, 216.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:09

Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Västerås kommun Pdf, 215.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:10

Föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Fagersta, Norbergs, Sala och Surahammars kommuner Pdf, 363.2 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:11

Föreskrifter om naturreservatet Norra Hammaren i Arboga kommun Pdf, 185 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2014:12

Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändring av väghållningsområdet inom Västerås kommun samt förändring av väghållningsansvaret mellan Trafikverket och Västerås kommun Pdf, 248.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:01

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 902 Grönsö – Ytterhom och nr 901 Södertälje Pdf, 226.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:02

Föreskrifter för sjötrafiken om ankringsförbud i Mälaren vid Lindö tegelbruk inom Västerås kommun Pdf, 225.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:03

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Tortuna vattentäkt, Västerås kommun Pdf, 219.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:04

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rävnäs vattentäkt, Surahammars kommun Pdf, 217.7 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:05

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kölsta vattentäkt, Köpings kommun Pdf, 217.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:06

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Himmeta vattentäkt, Köpings kommun Pdf, 217.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:07

Föreskrifter om naturreservatet Vargberget i Skinnskattebergs kommun Pdf, 250.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:08

Föreskrifter om naturreservatet Ormdalen i Skinnskattebergs kommun Pdf, 278.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:09

Föreskrifter om naturreservatet Vitmossen i Sala kommun Pdf, 330.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:10

Föreskrifter om särskilt tjänstekort Pdf, 217.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:11

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanland 2013 Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:12

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden Västerås, Köping, Ridön – Ytterholm och Södertälje Pdf, 226.3 kB.

19FS 2013:13

Föreskrifter om naturreservatet Vinnsjömossen i Västerås stad Pdf, 329.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19FS 2013:14

Trafikverkets fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 56, delen Sala-Heby, indragning av väg m m, i Sala och Heby kommuner, Västmanlands och Uppsala län. Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Juridikenheten

Avdelningen för stöd och utveckling

Telefon 010-224 90 00 (växel)