Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bygga vid väg

Tänker du bygga något vid en väg? Då behöver du i vissa fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du tänker bygga inom tolv meter från ett vägområde kan det påverka trafiksäkerheten. Du behöver därför tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller både nya anläggningar och tillbyggnader.

Vid större vägar kan det byggfria avståndet vara större, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Avståndet kan vara 30 meter eller 50 meter från vägområdet. Kontakta oss för mer information om vilket avstånd som gäller för den väg du tänker bygga vid.

Tillstånd behövs för till exempel

 • garage
 • ekonomibyggnad
 • altan
 • plank
 • mur
 • bullervall
 • damm.

Om du vill bygga inom detaljplanerat område eller göra någon åtgärd som kräver bygglov ska du inte ansöka hos Länsstyrelsen. Du ska istället ansöka om bygglov hos kommunen.

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men kan sträcka sig mellan 5-10 meter från vägbanan.

Illustrationer och beskrivningar av vägområde och vägbana, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för att bygga vid väg

Skriv din ansökan och se till att följande uppgifter finns med:

 • vem som söker tillståndet, namn, adress, telefon och e-postadress
 • fastighetsbeteckning
 • vilken kommun det sker inom
 • nummer på berörd väg
 • typ av byggnad eller anläggning samt konstruktion
 • uppgifter om placering från vägområdet
 • en karta eller situationsplan med byggnadens eller anläggningens placering.

Innan vi fattar beslut i ditt ärende får Trafikverket möjlighet att yttra sig.

Så skickar du in din ansökan

 1. Skriv ihop din ansökan så att den uppfyller kraven enligt listan Ansök om tillstånd för att bygga vid väg.
 2. Betala in ansökningsavgiften på 2 900 kronor till bankgiro 5050-0651. Du behöver betala in avgiften för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Den sökandes namn ska skrivas in i meddelandefältet på betalningen. 
 3. Ansökan skickas sedan via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se
  eller per post till:
  "Tillståndsansökan - Bygga vid väg"
  Länsstyrelsen Västernorrland
  871 86 Härnösand

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss