Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

En församling i Svenska kyrkan är ansvarig (huvudman) för begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det egna förvaltningsområdet eller ett närliggande förvaltningsområde. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

  • ekonomi
  • begravningsseder
  • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Västernorrlands län tar emot förslag på begravningsombud i Västernorrlands län och Jämtlands län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Samuel Möller, Härnösands kommun
E-post: samuel.moller@harnosand.se
Telefon: 070-677 36 78

Rolf Westin, Kramfors kommun 
E-post: rolf.westin@kramfors.se
Telefon: 0612-801 40, 070-670 12 86

Monica Ivarsdotter, Sollefteå kommun
E-post: monica.ivarsdotter@solleftea.se
Telefon: 070-352 29 39

Kenneth Norberg, Sundsvalls kommun
E-post: knet.n@outlook.com
Telefon: 070-660 55 06

Anita Hellstrand, Timrå kommun
E-post: anita.hellstrand@centerpartiet.se
Telefon: 060-57 48 96, 070-510 20 17

Birgitta Bolin, Ånge kommun
E-post: ebb.ange@gmail.com
Telefon: 0690-201 10, 070-201 04 50

Nils Gunnar Sandin, Örnsköldsviks kommun
E-post: nils.g.sandin@telia.com
Telefon: 070-270 49 60

Henrik Munck af Rosenschöld, Krokoms kommun
E-post: henrik.munck@yahoo.se
Telefon: 070-312 48 47

Gunilla Hedin, Härjedalens kommun 
E-post: suneochgunilla@gmail.com
Telefon: 070-337 00 88

Pernilla Persson, Strömsunds kommun 
E-post: pernillapersson78@gmail.com
Telefon: 073-049 07 46

Jim Salomonsson, Ragunda kommun, Bergs kommun, Bräcke kommun
(samt Brunflo församling, Lockne församling, Marieby församling och Näs församling inom Östersunds kommun)
E-post: jim.zalomonsson@telia.com
Telefon: 0696-109 42, 070-580 99 75

Jim Jonsson, Åre kommun 
E-post: jimjonsson@telia.com
Telefon: 0647-323 63, 070-323 63 36

Östersunds kommun: vakant

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss