Begravningar

Vill du strö ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vill du strö ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Hos oss kan du också ansöka om att dela aska. Vi kan också fatta beslut i andra begravningsfrågor.

Strö ut aska

Ansökan om att strö ut aska ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan strös ut på den plats som du ansöker om.

Ansökan om tillstånd att få strö ut aska är kostnadsfri.

Vad ska jag skicka med i ansökan?

Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där du önskar strö ut askan.
 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Om dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också behöva skicka med:

 • Medgivande från den som äger marken där du önskar strö ut askan.
 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (detta gäller för en avliden person som saknar svenskt personnummer).

Generella regler:

 • Utströende ska ske minst 500 meter från bebyggelse (då även minst 500 meter från egen byggnad)
 • Utströende får inte ske på tomtmark eller plats där allmänheten uppehåller sig (till exempel parker, vandringsleder eller liknande)
 • Utströende bör ske på stora skogs- eller markområden
 • Utströende får inte göras på snö eller is
 • Utströende över vatten ska ske minst 200 meter från land och inte i närhet av allmän badplats, rekreationsområde eller liknande
 • Sjösättningsurna får inte användas
 • Ingen markering får göras av platsen där askan strös ut

Utströende av aska i mindre sjöar eller vattendrag är i allmänhet inte tillåtet, eftersom dessa kan fungera som dricksvattensförsörjare för hushåll eller fritidshus. Mer lämpliga områden är fjällvärlden, stora skogsområden eller i havet.

Ansök om att strö ut aska efter avliden

Du kan ansöka om tillstånd för att strö ut aska efter avliden i vår e-tjänst. Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan vara en anhörig, en närstående, ombud eller ”den som annars ordnar med gravsättningen”.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende.
 3. Om ärendet gäller spridning av aska över land kommer ärendet eventuellt skickas på remiss till kommunen.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat.
 6. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Andra begravningsfrågor

Du kan vända dig till oss för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Ett beslut från den församling eller kommun som sköter begravningsverksamheten kan du i vissa fall överklaga till oss. Det kan handla om rätten till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Om du som efterlevande inte är överens om gravsättningen kan frågan överlämnas till oss för prövning.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att ansvariga inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. De bevakar också rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen.

Vad gör ett begravningsombud?

Begravningsombud granskar en församling inom Svenska kyrkan, inom ett visst område.

Begravningsombud ansvarar för att:

 • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningar och inte används till övrig verksamhet.
 • Granska hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöka vilka önskemål de som inte tillhör Svenska kyrkan har.
 • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.

Vem kan bli begravningsombud?

Begravningsombud behöver ha kunskap om:

 • ekonomi
 • olika religioner och livsåskådningar
 • begravningsseder

Begravningsombudet måste vara opartiskt och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Ersättning till begravningsombud

Begravningsombud har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Det är församlingen som betalar ut pengarna som består av ett årligt arvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Begravningsombud får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Grundarvodet påverkas av folkmängden i den kommun eller i det område som begravningsombudet är verksam.

Utbildning av begravningsombud

Det är obligatoriskt att medverka i den utbildning som krävs för att vara begravningsombud.

Birgitta Bolin, Ånge kommun
Klaraborgsvägen 7, 841 33 Ånge
E-post: evabirgbolin@telia.com
Telefon: 0690-201 10, 070-201 04 50

Anita Hellstrand, Timrå kommun
Bovägen 10 Kn, 861 31 Timrå
E-post: anita.hellstrand@centerpartiet.se
Telefon: 060-57 48 96, 070-510 20 17

Nils Hansson, Härnösands kommun 
Norra Kyrkogatan 11, 871 31 Härnösand
E-post: nils@hanssonsadv.se
Telefon: 0611-128 76

Rolf Westin, Kramfors kommun 
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors
E-post: rolf.westin@kramfors.se
Telefon: 0612-801 40, 070-670 12 86

Birgitta Häggkvist, Sollefteå kommun 
Västbyn 123, 880 37 Junsele
E-post: birgitta.haggkvist@solleftea.se
Telefon: 073-831 57 21

Lennart Forslund, Örnsköldsviks kommun 
Bergsgatan 24 C, 891 32 Örnsköldsvik
E-post: lennart8703@gmail.com
Telefon: 0660-760 52, 070-577 60 52

Sundsvalls kommun
Vakant

Kjell Ericson, Östersunds kommun 
Regementsgatan 15, 831 41 Östersund
E-post: kjellhre@comhem.se
Telefon: 070-313 85 99

Jim Salomonsson, Ragunda kommun 
Solvägen 3, 840 70 Hammarstrand
E-post: jim.zalomonsson@telia.com
Telefon: 0696-109 42, 070-580 99 75

Jim Jonsson, Åre kommun 
Såå 235, 830 13 Åre
E-post: jimjonsson@telia.com
Telefon: 0647-323 63, 070-323 63 36

Gunilla Hedin, Härjedalens kommun 
Enfasts väg 2, 840 80 Lillhärdal
E-post: gunilla.hedin@herjedalen.se
Telefon: 070-337 00 88

Elly Handler Andersson, Bergs kommun 
Skålan 304, 84031 Åsarna
E-post: ellyhandler@gmail.com
Telefon: 070-348 09 57, 0687-320 73

Pernilla West, Strömsunds kommun 
Risselåsvägen 17, 833 35 Strömsund
E-post:westpernilla@gmail.com
Telefon: 073-049 07 46

Mats Eriksson, Bräcke kommun
(samt del inom Håsjö kyrkliga samfällighet som ingår i Ragunda kommun) 
Hannåsen 135, 840 50 Gällö
E-post: m-a-t-s@telia.com
Telefon: 070-575 69 59

Krokoms kommun
Vakant

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare