Försäljning av omhändertagna djur

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet och syftet med kontrollerna är att se till att djurskyddsbestämmelserna följs. Det händer att Länsstyrelsen omhändertar djur som sedan säljs. På denna sida kan du se vilka djur som finns ute till försäljning.

Djuren säljs i befintligt skick. I de fall det finns en veterinärbesiktning kan köparen få ta del av den. Om du är intresserad av ett djur kommer länsstyrelsen titta på din eventuella djurskyddshistorik i våra register, och om det finns tidigare beslut enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Sedan görs en bedömning om du kan köpa ett djur från oss.

Klicka på rubriken på det djur du är intresserad av för mer information och för att skicka in en intresseanmälan till länsstyrelsen.

Det kan hända att vi säljer djuret innan sista dag för intresseanmälan om ett lämpligt hem hittas tidigare.

Länsstyrelsen förbehåller sig fri prövningsrätt av samtliga inkomna intresseanmälningar och rätt att förkasta samtliga om vi bedömer att kraven inte uppfylls. Det innebär att länsstyrelsen inte säljer djuren till högstbjudande utan bara om eller när vi ser att det finns en lämplig köpare.

Om listan är tom så har vi inga djur till försäljning just nu.

Kontakt

Frida Näslund

Enheten för jordbrukarstöd och veterinär

Marion Wallman

Enheten för jordbrukarstöd och veterinär