Anmäl bristande djurhållning

Kontakta Länsstyrelsen om du vill anmäla att ett tamt djur far illa eller att djurhållningen är undermålig. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. 

Akuta ärenden och anmälan utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Västernorrland som du når via telefon: 114 14.

Gör en anmälan

Gör din anmälan genom att ringa vår djurskyddstelefon: 0611-34 91 78.
Telefonen är öppen måndag, onsdag och fredag klockan 09.30-12.00.

Du kan också anmäla via vanlig post till: Djurskydd, Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Att tänka på

Anger du dina kontaktuppgifter är du inte längre anonym. All post som kommer till oss blir en allmän handling och därmed offentlig.

Väljer du att göra en anmälan via e-post är detta extra viktigt att tänka på. Du är inte anonym om ditt namn står i e-postadressen eller i meddelandet i övrigt.

Detta vill vi veta när du anmäler

Du bör ha svar på dessa uppgifter innan du ringer eller skickar in din anmälan:

 • Namn, adress och ort till person som anmälan riktas mot
 • Var djuren finns, om annan adress än ovan
 • Vägbeskrivning (om det är svårt att hitta dit)
 • Vilket/vilka djurslag anmälan gäller
 • Antalet djur
 • Redogörelse vad som djurhållaren bryter emot, på vilket sätt har djuren det dåligt
 • Tidpunkt för uppdagande av missförhållandena
 • När iakttogs missförhållandena senast
 • Hur länge/ofta problemen har funnits
 • Finns särskilda förhållanden
 • Har någon talat med djurhållaren och vad djurhållaren i så fall sagt
 • Övrigt som kan vara bra för oss att veta.

Det är viktigt att du själv har sett djurskyddsbristen. Andrahandsuppgifter kommer sannolikt att avskrivas. Om du inte lämnar tillräckliga uppgifter kan vi heller inte göra en utredning eller utföra någon kontroll. Om du skickar ett anonymt brev är det särskilt viktigt med fullständiga uppgifter. Dels för att vi ska kunna prioritera din anmälan, dels för att vi ska kunna hitta djuren.

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en stor del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa. Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Detta händer med din anmälan

 • Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.
 • Är bristerna allvarliga gör vi en oanmäld kontroll hos djurhållaren.
 • Vid mindre allvarliga brister skickar vi först ut ett informationsbrev till djurhållaren om att vi mottagit en anmälan och vilka regler som gäller. Om ytterligare anmälningar kommer in på samma djurhållare gör vi en kontroll av djurhållningen.

Länsstyrelsen eller din kommun hanterar klagomål om hundar, katter och vilda djur

Länsstyrelsen tar emot klagomål om hundar som orsakar skada eller avsevärd olägenhet, till exempelvis aggressivt beteende eller att de springer lösa. Polisen handlägger frågor kring vilda djur som far illa.

Klagomål på skällande hundar, hästallergener, katter som kissar i sandlådor och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun.

Har du hittat ett kadaver från lantbrukets djur?

Kadaver från nötkreatur, get och får ska skickas på destruktion och får i regel inte grävas ned eller dumpas. Frågan hanteras av miljökontoret i din kommun.

Kontakt

Djurskydd, Länsstyrelsen Västernorrland

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss