Alneskogen

En vandring i Alneskogen i slutet av maj eller början av juni är en sinnlig upplevelse med färger, dofter och ljud. Fågelsången är då som intensivast och lövverket är ljusgrönt. Inom reservatet finns stigar, ett vindskydd och en grillplats. Naturreservatet är kommunalt och förvaltas av Örnsköldsviks kommun.

Tillgänglighet

Alneskogens naturreservat går att nå både med bil och buss. Det finns två parkeringar. Stora parkeringen ligger längs vägen i norra delen av reservatet. Den andra parkeringen är endast till för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Den ligger längst in på den lilla vägen som går in i reservatet. Där finns även ett tillgänglighetsanpassat dass och en grillplats.

Stigarna till vindskyddet och runt i reservatet är inte tillgänglighetsanpassade, men ganska lättgångna.

Sågverkshistoria

Alneskogens naturreservat är till stora delar ett gammalt industriområde som naturen tagit tillbaka. Dolt i lövdjungeln syns rester från Alne ångsåg, kajerna, arbetarbostäderna med mera. Huvuddelen av området domineras idag av lövskog.

Inom reservatet finns små gläntor och betade åkermarker, öarna Norge och Danmark (där virkesstaplarna tidigare låg) och hällmarker med utsikt över Örnsköldsvik och hamninloppet. På hällmarkerna i reservatets östra del vid Skepparvägen finns flera gravrösen från bronsåldern.

Pelarsal med fågelsång

Gråal- och björkskog dominerar, med inslag av sälg, rönn, hägg, druvfläder och spridda granbestånd. Denna naturtyp med gammal alskog beskrivs på ett målande sätt av den legendariska fågelskådaren Erik Rosenberg. "Grönsångarens musik, så enkel den är, åstadkommer en säregen mystisk stämning inne i de grå pelarsalarnas gröna halvdunkel". Grönsångarens ringande spelljud låter som ett silvermynt som vibrerar på en marmorplatta.

Fågellivet i Alneskogen är rikt med ovanligare fåglar som härmsångare, svarthätta, näktergal, lundsångare och gärdsmyg. Stenknäck häckar här, liksom många hackspettarter. Både mindre hackspett och tretåig har observerats här.  Knölsvan häckar på öarna och häger kan ses under sensommar och höst. Vid stränderna häckar mindre strandpipare.

Artrik flora

Lövskogsluttningen ovanför vägen Järved-Bonäset är rik med ett grövre bestånd av asp, olvon, blåsippa, stinknäva och på hällmarker fjällnejlika. Andra intressanta florainslag är bäckgyllen, flenört, besksöta, stinknäva, pillerstarr, käringtand och kardborre. De två sistnämnda inkom under sågverkstiden med barlast. Idag är det osäkert om de fortfarande finns kvar.

Foto av ett vindskydd som ligger vid vattnet omgivet av skog.

Vindskyddet ligger fint vid vattnet. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1995

Storlek: 50 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger längs den stora vägen mellan Järved och Bonäset. Parkeringen ligger i korsningen mellan Järvedsvägen och Bonäsvägen. Med buss åker du till hållplats Alneskogen som ligger precis vid reservatet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Detta reservat går att besöka på vintern eftersom busshållplatsen är nära. Enligt kommunen plogas även parkeringen.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss