Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lapplandsleden

Upplev en storslagen del av Västerbottensfjällen.

Lapplandsleden är en 19 mil lång skid- och vandringsled som binder samman sträckan mellan Borgafjäll och Hemavan.

En port till landskapet Lappland

Ledens ena startpunkt ligger i Borgafjäll, där landskapet Lappland har sin sydliga gräns. I Hemavan tar Kungsleden vid och fortsätter ända till landskapets nordligaste delar. Den nya leden gör det alltså möjligt att vandra eller åka skidor på en sammanhållen led genom hela Lapplandsfjällen, från Borgafjäll i söder till Abisko i norr.

Nya sträckor kopplar samman äldre leder

I södra Västerbottensfjällen fanns tidigare bara kortare statliga fjälleder. Lapplandsleden kopplar nu samman ett antal äldre ledsträckor med fyra nya sträckor.

Karta och beskrivningar av etapper

Kartor hittar du i den digitala friluftsguiden Naturkartan som Länsstyrelsen är ansluten till. Etapperna beskrivs i riktning från Hemavan till Borgafjäll. Observera att tiderna för att gå leden är en uppskattning.

Karta över vandringsleden på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Fakta Lapplandsleden

 • Länsstyrelsen har anlagt nya broar, spänger och skyltar.
 • Det finns fyra övernattningsstugor efter sträckan: Arevattnet Länk till annan webbplats., Åtnikstugan Länk till annan webbplats., Tjåkkelestugan Länk till annan webbplats. och Slipsikstugan. Länk till annan webbplats.
 • Ska du färdas efter leden flera dagar i rad behövs tält eftersom det är långa avstånd mellan stugorna.
 • Av fjällsäkerhetsskäl har Länsstyrelsen byggt två nya rastskydd, enklare byggnader med kamin där fjällbesökare kan söka skydd om vädret blir dåligt.
 • Leden är markerad med röda träkryss (vinterledsmarkering) och orange färg (sommarledsmarkering).
 • Ledens dragning är framtagen tillsammans med berörda samebyar. Där det behövts har Länsstyrelsen gjort anpassningar av ledens sträckning med hänsyn till renskötseln.

Vanliga frågor och svar

 Om leden och sträckningen

Leden går mellan Borgafjäll och Hemavan.

Enkel översiktskarta över Lapplandsleden (PDF) Pdf, 469.8 kB.

Lapplandsleden som går mellan Borgafjäll och Hemavan är en separat statlig led. Den sammankopplas med Kungsleden i Hemavan.

Kungsleden som går mellan Abisko och Hemavan behåller sin utformning.

Du hittar Lapplandsleden i Lantmäteriets karttjänst Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen tillhandahåller ingen papperskarta, det finns att få tag på via företag som producerar kartor.

Du hittar också leden den i den digitala friluftsguiden Naturkartan Länk till annan webbplats. som Länsstyrelsen är ansluten till:

Vandringsleden på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Här finns filer för nedladdning:

Vandringsleden

Skidleden

De är anpassade efter skidåkning respektive vandring. På många sträckor går vinter- och sommarleden parallellt, men ibland kan skidleden exempelvis vara dragen över en sjö eller våtmarker där det inte fungerar att ha sommarleden.

Dragningarna är även anpassade efter renskötselns behov för att minimera störning av renar under sommar och vinter.

I samband med att en led anläggs är det många aspekter som ska vägas samman och markägarna måste ge sitt godkännande. Leden är i sin helhet utformad för att möjliggöra vandring och skidåkning på ett sätt som ger stora upplevelser, men som också kan accepteras av bland annat markägare och renskötsel.

Vid Joesjö och Gränssjö följer leden landsvägen eftersom det i nuläget är den mest lämpliga dragningen. Landsvägspassagerna är också relativt korta.

Leden följer fiskestigar och passerar många sjöar och gapskjul den första milen västerut från Hemavan mot Seinesfjället. Längre västerut har vi anlagt ytterligare 3 mil ny led. Till stor del går leden ovan skogsgränsen och passerar bland annat sydsidan av Seinesfjället och Rikarfjällets topp. Sista 7 kilometrarna ner från Skälfjället går leden genom björkskogen förbi Skälvattnet och ner mot sjön Kalven.

Ledens ena startpunkt är Borgafjäll, där landskapet Lappland har sin sydliga gräns. I Hemavan tar Kungsleden vid och fortsätter ända till landskapets nordligaste delar. Lapplandsleden gör det alltså möjligt att vandra eller åka skidor på en sammanhållen led genom hela Lapplandsfjällen, därför heter den Lapplandsleden.

Vandring och skidåkning

Sommarleden för vandring är markerad med orange färg på träd eller stenrösen. Vinterleden för skidåkning är markerad med röda träkryss.

Orange färgmarkering finns direkt på kryssmarkeringens stolpar när sommarled och vinterled följer samma sträckning. Efter leden finns också blå vägvisningsskyltar.

Ja, där det behövs.

Det varierar mycket. Leden innehåller allt från kalfjäll, fjällbjörkskog, branta stigningar och myrmarker. Omkring 60 procent av leden går uppe på kalfjäll.

Rejäla vandringskängor och varma kläder är ett måste. Vädret kan växla fort. Sedan beror det på hur lång vandring du ska göra. För en dagstur på sommaren räcker enklare packning, men man bör alltid ha med sig förstärkningsplagg. För en flerdagarstur behöver du fullständig utrustning med tält, mat, ombyten och så vidare.

I alla lägen bör du ha med dig karta och kompass. Lämna också ett färdmeddelande till någon om var du planerar att vandra och hur länge du ska vara ute.

Mer om utrustning på fjället hos Fjällsäkerhetsrådet Länk till annan webbplats.

Överlag finns det god tillgång på vattendrag med drickbart vatten. Men på Arefjället och Aamere är tillgången dålig. Ta med en flaska som kan fyllas på med jämna mellanrum.

Butiker finns i Hemavan, Joesjö, Klimpfjäll och Borgafjäll.

På flera platser efter leden finns fina fiskemöjligheter. Många sjöar och vattendrag är upplåtna för fiske med statligt fiskekort.

Tips på fina fiskevatten:

 • Sjöarna runt Jofjället
 • Skalvattnet
 • Vapstsjöarna
 • Vapstälven
 • Vojmådalen
 • Tjärnarna öster om Slippsikken.

Vissa av vattnen har speciella regler och/eller är kvoterade så du behöver köpa fiskekort i förväg. Kolla upp vad som gäller i respektive vatten innan du ger dig ut.

Fiskekort köper du via NatureIT Länk till annan webbplats. eller av lokala återförsäljare.

Flera platser efter sträckan passar för kortare turer med barn. Några tips:

 • Gör en dagstur och fiska bland tjärnarna på Jofjället
 • Besök kulturreservatet Atoklimpen
 • Gå upp till Slipsikkstugans vida hedar med total fjällkänsla
 • Gör en tälttur upp till Skalvattnets djupa dalgång

Skidleden är markerad med röda träkryss. Leden har inget preparerat skidspår.

På flera platser är skidleden separerad från skoterleder eller dragen genom skoterförbudsområde, det gäller omkring hälften vinterleden.

Lapplandsleden går genom områden där renskötsel bedrivs och det viktigt att besökare inte stör betande renar eller skrämmer djuren. Tänk därför på att:

 • Alltid hålla hundar kopplade
 • Undvik att gå rakt mot renen
 • Ju tystare du är desto lugnare blir djuren
 • I kikare kan du betrakta renarna på avstånd
 • När större flockar är i rörelse, sätt dig ner, betrakta och njut

Om renskötsel på samer.se Länk till annan webbplats.

 Stugor, tältplatser och rastskydd

Nej. Ska du gå en flerdagstur behövs tält eftersom stugorna ligger långt ifrån varandra.

Stugorna har vedspis, köksutrustning, madrasser, kuddar och filtar. Ta med sovsäck.

Det går inte att boka boendet. Erbjud nya gäster att sova i sängarna om du redan sovit en natt. Vandrare och skidåkare har förtur till sängarna.

Övernattning kostar 200 kr per person och natt.

Stugorna efter Lapplandsleden:

Arevattnet Länk till annan webbplats.

Åtnikstugan Länk till annan webbplats.

Tjåkkelestugan Länk till annan webbplats.

Slipsikstugan Länk till annan webbplats.

Mer om Länsstyrelsens stugor Länk till annan webbplats.

I rastskydden kan du söka skydd vid dåligt väder eller ta en rast. Övernattning får endast ske i nödsituationer. I rastskydden finns en vedsäck för nödsituationer.

Rastskydd efter Lapplandsleden:

Deavna Länk till annan webbplats.

Durrenskalet Länk till annan webbplats.

Geartoe Länk till annan webbplats.

Transport

Bland annat i Borgafjäll, Soldalen, Klimpfjäll, vid Atostugan och i Hemavan vid naturum Vindelfjällen. Där vinterleden går upp från Nedre Vapstsjön finns en mindre parkeringsyta. Vid Skalvattsbäcken finns en rastplats som sköts av Vilhelmina kommun där det går bra att parkera.

Det går bussar till flera orter, bland annat Hemavan, Klimpfjäll och Borgafjäll.

Sök avgångar och orter på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Snöskoter

Lapplandsleden är ingen skoterled. Det finns ett väl utbyggt skoterledsnät som möjliggör körning i fjällområdet och längs detta ledsystem kan man också åka mellan Hemavan och Borgafjäll.

Avsikten med Lapplandsleden var att skapa en led för vandring och skidåkning. På flera platser är därför skidleden separerad från skoterleden eller dragen genom skoterförbudsområde. Det finns dock några delsträckor där skidleden följer skoterled.

Nej, förutsättningarna för att köra snöskoter i området förändras inte. Det finns skoterleder som binder ihop fjällkedjan, så det är möjligt att köra skoter mellan Hemavan och Borgafjäll. Däremot kan man inte följa Lapplandsledens sträckning.

Se och göra efter leden

Lapplandsleden passerar genom kulturreservatet Atoklimpen, samernas heliga fjäll. Här kan du välja att stanna en dag och utforska området. En 9 kilometer lång rundslinga tar dig runt området och bjuder på en spännande vandring genom samernas historia. I närheten av Atostugan intill Risbäcken finns en rastplats med eldstad, bänkar och bord.

Under sommaren ordnas guidade turer i kulturreservatet.

Atoklimpens kulturreservat

Atoklimpen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Lapplandsleden följer en del av Norgefararleden. Ledens ena startpunkt ligger vid Norgefarargården i Klimpfjäll. Tidigare användes Norgefaraleden som handelsled mellan Klimpfjäll och Norge.

Ett kulturmärkt timmerhus i Klimpfjäll från 1800-talet. Här övernattade fjällbönderna som skulle till handelsplatserna i Norge. Idag är Norgefarargården ett uppskattat besöksmål med sommaröppet café.

Norgefarargården ligger inte efter Lapplandsledens sträckning, men går att nå om du gör en avstickare till Klimpfjäll.

Norgefarargården Länk till annan webbplats.

I Hemavan vid Lapplandslandsledens ena startpunkt kan du besöka naturum Vindelfjällen.

Naturum har öppet under sommar, höst och vårvinter. Här får du tips och praktiska råd inför din tur. Upplev utställningarna och delta på temakvällar, filmvisningar, föreläsningar och barnaktiviteter.

Naturum i Hemavan Länk till annan webbplats.

Remdalen är en lång, bred och djupt nedskuren dal med vackra utblickar mot öster. Här finns lämningar efter äldre visten, stalotomter och hyddbottnar från perioden 100–1500. Vid det nuvarande visteområdet finns flera kåtor och bodar, liksom moderna renskötarbostäder.

Idag är Remdalen sommarland för Vilhelmina norra sameby.

Remdalens sameviste på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Vielmesmakke i närheten av Klimpfjäll är ett gammalt viste som tidigare användes av samer från Borgafjäll och Storjola under sommar och höst. I en av kåtorna bedrevs även sameskola mellan åren 1926–1950.

Vistet ligger cirka en kilometer upp från parkeringen vid Soldalen, Klimpfjäll.

Vielmesmakke sameviste på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Här har det funnits ett större antal kåtaplatser. Idag finns fyra bågstångskåtor på platsen, de återuppfördes på 1960-talet efter att ha varit mycket förfallna.

Vistet ligger ungefär två kilometer upp från parkeringen vid Borgafjäll. På platsen finns även konstverket en god natts sömn av Per Enoksson.

Matt-Jons sameviste på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Fjäll och orangemålad sten som markerar vandringsled.

Korpådalen. Foto: Oskar Karlin

Finansiering

Länsstyrelsen Västerbotten beviljades medel från Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket för att anlägga nya skid- och vandringsleder mellan Borgafjäll och Hemavan.

Budgeten för anläggandet var 4,3 miljoner kronor.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss