Enkätundersökning översvämningsmygg vid sjön Björken

I ett uppdrag från Naturvårdsverket ska Länsstyrelsen Värmland följa upp hur myggsituationen idag ser ut kring sjön Björken i Sunne kommun.

År 2005/2006 genomfördes större restaureringsåtgärder av strandmarkerna kring sjön Björken för att återskapa ett öppet landskap med betande nötkreatur. En uppföljning av myggsituationen gjordes 2013. Läs mer i rapporterna:

Mygg och människor vid sjön Björken: upplevelser av myggsituationen och attityder till bekämpningsåtgärder (PDF) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Stickmyggor vid Sjön Björken - uppföljning av skötselåtgärdernas effekter efter sex år (PDF) Pdf, 962.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Erbjudande att delta i enkätundersökningen skickas ut till er som bor inom 2 km från sjön. Enkäten är anonym och svaren kommer sammanställas i en rapport till Naturvårdsverket. Dina svar ger oss viktig kunskap kring hur naturbaserade lösningar fungerar för att minska förekomsten av översvämningsmygg.

Vänligen besvara enkäten senast 30 juni.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss