Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Förteckning över notarius publicus samt biträdande notarius publicus i Uppsala län

Enköpings kommun

EGALIA advokatbyrå AB
Besöksadress: Torggatan 19, Enköping
Advokat Helena Hansson, tel. 0171-660 600, Ordinarie notarius publicus.

Advokatfirman Berlin AB
Besöksadress: Kungsgatan 25, Enköping
Advokat Cecilia Laible, tel. 0171-46 70 19, Ordinarie notarius publicus.

Håbo kommun

Advokatfirman Berlin AB
Besöksadress: Bålsta Centrum
Box 284, 746 26 Bålsta

Advokat Henrik Jansson, tel. 0171-467019, Ordinarie notarius publicus.

Advokat Cecilia Laible, tel. 0171-467019, Biträdande notarius publicus.

Uppsala kommun

Advokatbyrån Eva K Gustafsson
Besöksadress: Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala

Advokat Eva Gustafsson, tel. 018-607280, Ordinarie notarius publicus.

Ebberstens Advokatbyrå AB
Besöksadress: S:t Pergatan 18C
753 20 Uppsala

Advokat Jörgen Ebbersten, tel. 018-185030, 0733-309580 Biträdande notarius publicus.

Advokat Sören Rehn AB
Besöksadress: Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala
Jur. kand. Peter Nordström, tel. 073-098 7722. Biträdande notarius publicus

Advokatfirman Lindahl KB
Besöksadress: Vaksalagatan 10
Box 1203, 751 42 Uppsala

Advokat Erik Nilsson, tel. 018-161850, Ordinarie notarius publicus.

Advokat Mattias Prage, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Jur. kand. Åsa Fahlén, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Jur. kand. Elsa Malmqvist, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Jur. kand. Jens Frykstrand, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus (2020-05-19 till 2021-08-18)

Kontakt